Category Archives: Dịch vụ

Ủy thác nhập khẩu là gì? Lợi ích, rủi ro thế nào?

cong-ty-uy-thac-nhap-khau

Hiện nay nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn mua hàng hoá từ nước ngoài về lại không trực tiếp làm mà sử dụng hình thức ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu trọn gói.   Vậy việc uỷ quyền được cụ thể ra làm sao? Tại sao các doanh nghiệp thường sử dụng hình thức uỷ