Thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản mới nhất

Nhật Bản là một đất nước có tiềm năng kinh tế lớn. Đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đang là thành viên của 3 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương, bao gồm: Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Quần áo là một trong những ngành hàng chủ đạo của Việt Nam. Xuất khẩu quần áo không chỉ tạo ra GDP cao mà còn giúp ngành kinh tế Việt Nam ổn định, phát triển. Vậy thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật như thế nào? Hãy cùng OZ Freight tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Văn bản trích dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật

Tại Điều 3 Nghị định số 187/2013 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu có nêu rõ các quyền sau đây:

“1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân): Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam: Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó”.

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 11 của Thông tư này quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo cấp Giấy phép kinh doanh (theo đề nghị của doanh nghiệp)”.

Do đó, Công ty đánh giá quy định nêu trên áp dụng tùy thuộc vào việc thương nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài hay không, chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Hải quan Hà Nội, tại khoản 1 Điều 21 Luật Hải quan 2014 quy định, khi thực hiện thủ tục hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm:

 • Kê khai và nộp tờ khai hải quan; xuất trình hoặc chuẩn bị sẵn các giấy tờ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này.
 •  Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải
 • Nộp thuế và thực hiện các cam kết tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí hiện hành

Về nguyên tắc, Công ty căn cứ vào các quy định của Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về:

 •  Thủ tục hải quan
 • Kiểm tra, giám sát hải quan
 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản pháp luật khác có liên quan để thực hiện

Nếu có vướng mắc, đề nghị Công ty trao đổi ngay với Chi cục Hải quan (kèm theo các tài liệu, hồ sơ liên quan) để được hướng dẫn thêm.

thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật
thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật

Hàng hóa xuất khẩu sang Nhật Bản phải thực hiện kiểm dịch, kiểm tra chất lượng

Luật quy định các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật hoặc thủy sản phải được kiểm dịch trước khi thông quan.

Hàng hóa xuất khẩu: phải đảm bảo an toàn thực phẩm, phải bảo bảo chất lượng, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm dịch y tế cũng phải được thực hiện an toàn thực phẩm, các nguyên tắc chỉ đạo và Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Theo vai trò quản lý nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan và hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra, xác nhận chất lượng hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa phù hợp với quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

Thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật Bản

Hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật:

Hồ sơ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật thông thường bao gồm:

 • Đăng ký kinh doanh/chứng nhận mã số thuế của doanh nghiệp xuất khẩu (nếu lần đầu xuất khẩu, các lần sau thì không cần) – Bản sao của doanh nghiệp
 • Hóa đơn thương mại – Bản chính
 • Giấy giới thiệu – Bản chính
 • Với hàng nguyên cont, cần thêm: Biên bản bàn giao container – Bản chính
 • Với một số chi cục: Thêm Chứng từ đầu vào với hàng hóa thương mại – Bản sao của doanh nghiệp
 • Với một số chi cục: thêm Bản Thỏa thuận Phát triển Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp – Bản chính
Hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật
Hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật

Thủ tục thông quan trong hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản

 • Cả hai Bên phải thực hiện các quy trình hải quan của mình một cách bài bản, thống nhất và minh bạch.
 • Để đẩy nhanh việc thông quan hàng hóa thương mại giữa hai Bên, mỗi Bên phải:
 • Nỗ lực để tận dụng công nghệ thông tin và viễn thông
 • Đơn giản hóa các thủ tục hải quan
 • Hài hoà các thủ tục hải quan, trong khả năng có thể, với các tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm thực tế như những tiêu chuẩn được đưa ra dưới sự bảo trợ của Hội đồng hợp tác hải quan
 • Khuyến khích hợp tác, khi cần thiết, giữa cộng đồng doanh nghiệp của mỗi Bên, các cơ quan hải quan khác từ bên ngoài và các cơ quan hải quan của mỗi Bên
 • Mỗi Bên cung cấp cho các Bên bị ảnh hưởng dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính và rà soát pháp lý đối với các hành động hành chính liên quan đến các vấn đề hải quan.

Dịch vụ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật từ A-Z:

 • Nhận sản phẩm từ nhà máy,
 • Đặt tàu đưa đón quý khách qua đường biển.
 • Xin giấy phép hoặc thực hiện các quy trình hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • khai báo và làm thủ tục hải quan
 • Từ cảng đến kho hàng của bạn: vận chuyển
 • Tư vấn giá sau khi làm thủ tục hải quan (nếu có)
 • hỗ trợ dịch vụ nhập khẩu quả camera có tờ khai hải quan
 • kinh nghiệm dày dặn, giải quyết các vấn đề hoàn toàn và thành công.
 • Rẻ nhất trên thị trường, giá cả hợp lý.
 • thủ tục thực hiện dịch vụ thông quan nhập khẩu máy ảnh chuyên nghiệp hợp pháp.
 • Tuân thủ quy trình nhập khẩu và thông quan các mặt hàng.
 • Sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề phát sinh do sử dụng dịch vụ thông quan nhập khẩu máy ảnh của chúng tôi cho các doanh nghiệp

Ngoài dịch vụ thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật chúng tôi chuyên làm

Thông tin liên hệ thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật

Địa chỉ:

– VP Hà Nội: Số 145/12 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

– VP HCM: 485/48 Phan Văn Trị, Phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

– Mã số thuế: 0106179886-Ngày cấp: 16/5/2013. Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư HN

– Người đại diện: Lại Minh Thắng

– Điện thoại: 0972 433 318

– Email: xnkngantin@gmail.com

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *