Những điều cần biết về thủ tục nhập khẩu kích thủy lực

Thủ tục nhập khẩu kích thuỷ lực, sàn nâng, bàn bơm thuỷ lực hoặc thường gọi là kích thuỷ lực lifting table, mã hs, thuế, chính sách hải quan và quản lý chất lượng. Và một số nội dung khác Ozfreight sẽ đề cập đến trong bài viết dưới đây. Mời bạn theo dõi ngay dưới bài viết này nhé!

 Chính sách nhập khẩu kích thuỷ lực 

 Quy trình và thủ tục nhập bàn bơm thuỷ lực được thể hiện trong các văn bản luật sau đây: 

 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; 

 Công văn 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017; 

 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; 

 Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019; 

 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018; 

 Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018; 

 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. 

 Theo các quy định nêu ở trên thì bàn bơm thuỷ lực không thuộc diện hàng hóa hạn chế xuất khẩu. Có bàn đẩy thuỷ lực đã qua dùng không được phép nhập trừ trường hợp thay đổi Quyết định 18/2019/QĐ-TTg. 

Bàn đẩy, sàn thuỷ lực khi nhập khẩu về phải thực hiện thủ tục đăng ký kiểm định chất lượng hàng hoá nhập khẩu. Bàn thuỷ lực là hàng hoá thuộc quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH theo thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH

Chính sách nhập khẩu kích thuỷ lực 
Chính sách nhập khẩu kích thuỷ lực 

 Mã HS bàn kích thuỷ lực 

 Tra cứu mã hs là công việc quan trọng nhất khi thực hiện thủ tục nhập bàn kích thuỷ lực. Mã hs là dãy mã được áp dụng đối với mọi loại hàng trên khắp thế giới. Phải giống nhau tối thiểu là 4 hoặc 6 số. Vì thế, khi thực hiện thủ tục nhập quý vị nên hỏi mã hs sàn đẩy thuỷ lực của người bán cấp. 

 

Mô tả Mã hs Thuế NK ưu đãi

(%)

Thuế GTGT
Mã hs bàn nâng xe trong ga ra. 84254100 0 8
Mã hs bàn nâng dùng thủy lực khác 84254290 0 8
Mã hs sàn nâng hoạt động bằng điện. 84254910 0 8
Mã hs bàn nâng không hoạt động bằng điện. 84254920 0 8

 

 Mức thuế suất quy định ở trên là mức thuế nhập khẩu thông thường. Ngoài ra, cũng có mức thuế xuất nhập khẩu đặc biệt khác. Mức thuế đặc biệt này áp dụng đối với một số mặt hàng chủ yếu nhập từ các quốc gia và vùng lãnh thổ và Việt Nam ký kết thỏa thuận thương mại. Muốn hưởng các mức thuế tiêu thụ này thì hàng nhập phải có chứng nhận xuất xứ theo mẫu. 

 Thuế nhập khẩu kích thủy lực

 Thuế này là trách nhiệm nhà nhập đã thực hiện với hải quan. Thuế nhập được coi đó là chi phí sản xuất và sẽ nhân thẳng với giá hàng bán. Thuế cho bàn thuỷ lực có hai loại chính là thuế vat và thuế gtgt. 

 Để định mức thuế áp dụng với bàn nâng thuỷ lực, bạn hãy tham khảo phương pháp đánh thuế dưới đây: 

 Thuế nhập khẩu xác định theo mã hs thuế nhập khẩu và nhân theo công thức: 

 Thuế nhập = Trị giá CIF x % thuế suất 

 Trị giá CIF được tính theo giá trị xuất của hàng và nhân với tổng mức phí khi vận chuyển lô hàng về đến cảng cuối cùng của quốc gia đó. 

 Thuế giá trị GTGT cũng được tính theo công thức: 

 Thuế giá trị gtgt = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu) x % thuế suất. 

 Theo công thức trên mức thuế của bàn đẩy phụ thuộc vào mã hs đã được lựa chọn. Mức thuế này có hai loại đó mà thuế nhập ưu đãi khác mức thuế xuất khẩu thông thường. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi là mức thuế áp dụng đối với một số thị trường, khu vực lãnh hàng mà Việt Nam có ký kết thỏa thuận thương mại gồm: Đông Âu, Châu Âu, Hoa Kỳ, Chile, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Asean. Vì thế, khi thỏa thuận hoặc giao dịch với người mua nên đề nghị người bán đưa giấy tờ chứng nhận xuất xứ. 

 Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập nhập khẩu kích thủy lực

 Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập kích thủy lực nói riêng và một số mặt hàng thông dụng khác nói chung. Được nêu trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa lại 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 

 Bộ hồ sơ thực hiện thủ tục nhập kích thủy lực, sàn đẩy thuỷ lực gồm các chứng từ sau đây: 

  •  Tờ khai hải quan
  •  Hoá đơn thương mại (commercial invoice) 
  •  Vận đơn (Bill of lading) 
  •  Danh sách hàng hóa (Packing list) 
  •  Hợp đồng thương mại (Sale contract) 
  •  Hồ sơ yêu cầu thử nghiệm chất lượng
  •  Chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu như có
  •  Catalog (nếu có) . 

 Trong bộ hồ sơ thực hiện thủ tục nhập kích thủy lực thuỷ lực kể trên. Những chứng từ cơ bản nhất bao gồm: Tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại, vận đơn và hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng. Còn các chứng từ phụ khác sẽ phải cung cấp khi có đề nghị từ phía hải quan. 

 Ngoài ra, chứng nhận xuất xứ là chứng từ không có trong bộ hồ sơ nhập. Tuy nhiên, chứng nhận xuất xứ sẽ là chứng từ dùng cho tính mức thuế tiêu thụ đặc biệt. 

 Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập nhập khẩu kích thủy lực
 Bộ hồ sơ làm thủ tục nhập nhập khẩu kích thủy lực

 Quy trình thực hiện thủ tục nhập kích thuỷ lực 

 Quy trình và thủ tục nhập sàn nâng điện, kích thuỷ lực được quy định khá chi tiết trong Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 

 Bước 1: Khai tờ khai hải quan 

 Sau khi có đủ chứng từ nhập khẩu như Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, báo hàng đến và xác định đúng mã hs code máy bàn thuỷ lực. Thì phải nhập dữ liệu khai trên hệ thống hải quan bằng phần mềm. 

 Bước 2: Lập tờ khai hải quan 

 Sau khi khai hoàn thành tờ khai hải quan thì hệ thống hải quan sẽ trả lại kết quả mở tờ khai. Có mã tờ khai rồi lấy tờ khai ra và đem bộ hồ sơ này đến chi cục hải quan tiến hành mở cửa tờ khai. Tuỳ theo luồng xanh, vàng hay đỏ hải quan tiến hành từng bước mở cửa tờ khai. 

 Bước 3: Mở tờ khai hải quan 

 Sau khi xem xét kỹ hồ sơ nếu không có vấn đề gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận mở tờ khai. Quý vị lúc này nên đóng thuế đầy đủ vào tờ khai hải quan rồi đưa hàng trở lại kho lưu giữ. 

 Bước 4: Đưa hàng trở lại kho lưu giữ và bảo quản 

 Tờ khai thông quan sẽ tiến hành bước hủy tờ khai và các thủ tục khác rồi đưa trở lại kho. Sau khi có kết quả kiểm định chất lượng sẽ bổ sung hồ sơ để hải quan tiến hành niêm phong hàng hóa. 

 Quy trình đăng ký kiểm định chất lượng 

 Bàn nâng không khí là mặt hàng cần đăng ký kiểm định chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu. Thủ tục đăng ký kiểm tra chất lượng được quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH. 

 Bước 1: Lập bộ hồ sơ 

 Bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng bàn nâng được hướng dẫn trong Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018. Sau khi có đủ bộ hồ sơ doanh nghiệp cần đến Sở lao động thương binh xã hội địa phương để kiểm định chất lượng hàng nhập khẩu.

 Bước 2: Nhận hồ sơ và kiểm định chất lượng 

 Khi tiếp nhận đủ hồ sơ khai báo từ dn trong vòng 2-3 ngày làm việc. Sở lao động thương binh xã hội sẽ xác nhận hồ sơ khai báo. Có hồ sơ xác nhận rồi mới được làm tờ khai hải quan và thực hiện tiếp bước đưa hàng nhập kho. 

 Bước 3: Kiểm định chất lượng thiết bị 

 Sở lao động thương binh xã hội sẽ không tiến hành kiểm tra chất lượng và những tổ chức được giao phép thanh tra đột xuất đối với bàn đẩy mới được phép thực hiện. Doanh nghiệp sẽ tiến hành đăng ký lên từng tổ chức hồ sơ để kiểm định chất lượng. Sau khi, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thì những đơn vị này sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng. 

 Bước 4: Xác nhận kết quả đạt tiêu chuẩn hợp quy 

 Sau khi đã kiểm tra chất lượng theo những chuẩn theo quy định. Tổ chức kiểm sẽ ra quyết định rồi trao chứng nhận đạt chuẩn. Có chứng nhận xong rồi sẽ cấp lại phía bên Sở lao động thương binh xã hội. Lúc này cần đưa kết quả xác định để bổ sung vào hải quan và lưu thông hàng hoá. 

 Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu kích thủy lực

 Khi thực hiện thủ tục nhập kích thủy lực cần chú ý một số điều sau đây:

 Thuế nhập khẩu là trách nhiệm buộc phải đóng khi thực hiện thủ tục nhập khẩu kích thủy lực.

 Kích thủy lực khi nhập không phải thực hiện kiểm định chất lượng hàng nhập khẩu.

 Khi nhập cùng với dầu, thì bàn đẩy không phải kiểm định chất lượng. 

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu kích thủy lực
Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu kích thủy lực

 Như vậy qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức cần biết về thủ tục nhập khẩu kích thủy lực . Hy vọng sẽ giúp bạn năm rõ những bước thực hiện khi làm thủ tục. Nếu như có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *