Thủ tục nhập khẩu dược liệu mới nhất hiện nay

thủ tục nhập khẩu dược liệu

Trong vài trường hợp khi cần phải nhập khẩu nguồn dược liệu từ những quốc gia khác, vậy thủ tục nhập khẩu dược liệu là gì? Hồ sơ sẽ bao gồm những gì? Hãy cùng OZ Freight đi qua tất cả những vấn đề mà bạn đang thắc mắc qua bài viết dưới đây.

Quy định về giấy phép nhập khẩu dược liệu

Hiện nay, các văn bản dưới đây quy định về giấy phép nhập khẩu dược liệu:

 • Luật Dược năm 2016

 • Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược 2016

 • Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

 • Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Quy định về giấy phép nhập khẩu dược liệu
Quy định về giấy phép nhập khẩu dược liệu

Loại giấy phép nhập khẩu dược liệu là gì?

Theo khoản 5 Điều 2 Luật Dược 2016, Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc.

Loại giấy phép nhập khẩu dược liệu là gì?
Loại giấy phép nhập khẩu dược liệu là gì?

Giấy phép nhập khẩu dược liệu là loại giấy phép mang tính bắt buộc để nhập khẩu dược liệu tại Việt Nam. Bất kỳ doanh nghiệp nào có ý định nhập khẩu dược liệu thì phải có giấy phép nhập khẩu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Điều kiện để nhập khẩu nguyên dược liệu

Để được cấp giấy phép nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4, 5 Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về hoạt động kinh doanh dược liệu với các điều kiện chung và điều kiện cụ thể như sau:

Đối với những cơ sở xuất nhập khẩu hay bán lẻ, kinh doanh dược liệu cần có giấy chứng nhận kinh doanh thuốc bao gồm cả dược liệu.

Những điều kiện được cấp giấy chứng nhận kinh doanh dược liệu gồm:

 • Cơ sở phải có người quản lý chuyên môn có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định về thi hành luật dược trừ các trường hợp được nêu tại quy định có trong thông tư 03/2016 của bộ y tế ban hành

 • Trường hợp cơ sở có kinh doanh nhiều hình thức về thuốc thì chỉ yêu cầu có 1 người quản lý đáp ứng được điều kiện trên.

Điều kiện để nhập khẩu nguyên dược liệu
Điều kiện để nhập khẩu nguyên dược liệu

Về điều kiện riêng, cơ sở cần đáp ứng được các yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT–BYT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Y tế cụ thể là các Điều 5, Điều 6 và Điểu 7.

Các thuốc và nguyên liệu dùng để làm thuốc là dược chất đã được đăng ký lưu hành trong nước sẽ được phép nhập khẩu mà không cần giấy phép nhập khẩu.

Thuốc, nguyên liệu làm thuốc là dược chất đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu mà không qua việc cấp phép nhập khẩu.

Hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu

Quy định tại Điều 25 Thông tư 03/2016/TT-BYT bao gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

 • Đơn hàng nhập khẩu theo mẫu. Đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, trên đơn hàng nhập khẩu phải thể hiện tên cơ sở nhập khẩu ủy thác.

 • Bản tiêu chuẩn chất lượng và bản phương pháp kiểm nghiệm dược liệu, của nhà sản xuất hoặc bản photo chuyên luận tiêu chuẩn chất lượng của dược điển.

 • Đối với dược liệu có thành phần hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất làm thuốc phải gửi kèm theo Báo cáo tồn kho theo mẫu.

Trong đó, mẫu đơn hàng và mẫu báo cáo tồn kho dược liệu có tính gây nghiện cho giấy phép nhập khẩu dược liệu lần lượt có dạng như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

NHẬP KHẨU Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế

……… (tên doanh nghiệp)…. đề nghị Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế xét duyệt nhập khẩu các dược liệu để ……. (ghi rõ mục đích nhập dược liệu) sau:

STT

Tên dược liệu (tên tiếng Việt), Bộ phận dùng

Tên khoa học (tiếng La tinh)

Đơn vị tính

Số lượng

Tiêu chuẩn chất lượng

Nguồn gốc dược liệu – Tên nước

Tên công ty cung cấp – Tên nước

Ghi chú

1

2

3

CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN Chấp thuận đơn hàng nhập khẩu gồm ….. trang…. khoản kèm theo Giấy phép số …../YDCT-QLD ngày…. tháng….năm…. của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế Hà Nội, ngày… tháng… năm…CỤC TRƯỞNG

……, ngày… tháng… năm ……

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TÊN DOANH NGHIỆP

NHẬP KHẨU Số: …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BÁO CÁO TỒN KHO DƯỢC LIỆU CHỨA HOẠT CHẤT GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT

Kính gửi: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế

STT

Tên dược liệu (tên tiếng Việt), Bộ phận dùng

Tên khoa học (tiếng La tinh)

Số lượng tồn kho kỳ trước

Số lượng nhập trong kỳ

Tổng số

Tổng số xuất trong kỳ

Tồn kho đến ngày …/…/…

Hư hao

Ghi chú

Nơi nhận:

– Cục Quản lý YDCT- Bộ Y tế

– Lưu tại cơ sở

Người lập báo cáo

….., Ngày…….. tháng ….. năm……

Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Thủ tục nhập khẩu dược liệu mới nhất hiện nay

Trình tự, thủ tục nhập khẩu dược liệu được quy định tại Điều 26 Thông tư 03/2016/TT-BYT gồm:

 • Bước 1: Cơ sở nhập khẩu gửi một bộ hồ sơ như trên đến Cục Quản lý Y,Dược cổ truyền – Bộ Y tế.

 • Bước 2: Xem xét hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

 • Bước 3: Trả và Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu. Trường hợp không cấp, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền – Bộ Y tế có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thủ tục nhập khẩu dược liệu mới nhất hiện nay
Thủ tục nhập khẩu dược liệu mới nhất hiện nay

Thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu

Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu.

Thời hạn Giấy phép nhập khẩu dược liệu là bao lâu?

Giấy phép nhập khẩu dược liệu có giá trị tối đa 01 năm, kể từ ngày ký.

Thời hạn Giấy phép nhập khẩu dược liệu là bao lâu?
Thời hạn Giấy phép nhập khẩu dược liệu là bao lâu?

OZ Freight vừa tổng hợp tất cả những nội dung cần biết về thủ tục nhập khẩu dược liệu. Chúng tôi hy vọng giúp cho bạn hiểu được về thủ tục nhập khẩu, chính sách, thời hạn, cơ quan thẩm quyền, rất mong hỗ trợ được bạn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu của mình. Nếu bạn vẫn còn lăn tăn về dịch vụ hải quan trọn gói thì hãy liên hệ cho OZ Freight để được tư vấn kỹ càng hơn nhé.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *