Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em bao gồm những gì?

Chính sách nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Bạn đã có kế hoạch kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em nhập khẩu cũng như nhà cung cấp mặt hàng đồ chơi trẻ em nhưng lại không biết gì về thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em. Liệu mặt hàng này khi nhập khẩu có chính sách gì đặc biệt không? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu?

Đừng lo lắng vì chúng tôi – OZ Freight đã có 8 năm kinh nghiệm nhập khẩu mặt hàng đồ chơi trẻ em từ các nước trên thị trường thế giới. Bài viết dưới đây, OZ Freight sẽ chia sẻ đến bạn đọc về Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em như thế nào? Và có những lưu ý gì khi nhập khẩu mặt hàng này để tránh các rủi ro không đáng có xảy ra.

Chính sách nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Để nhập khẩu được một mặt hàng về Việt Nam trước tiên bạn cần phải nghiên cứu và tìm hiểu về chính sách nhập khẩu của mặt hàng đó tại Việt Nam. Vậy chính sách  khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em là gì?

Theo Điều 9 Thông tư 28/2014TT-BVHTTDL “Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.”

Chính sách nhập khẩu đồ chơi trẻ em

“ Điều 9. Đồ chơi trẻ em

 1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.
 2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2019/BKHCN.
 3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.”

Căn cứ vào điểu 4.3, 4.4 khoản 4 Thông tư 09/2019/TT-BKHCN “ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

“4.3 Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN)”

“4.4 Công bố hợp quy

4.4.1 Việc công bố hợp quy đồ chơi trẻ em phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP , Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

4.4.2 Chứng nhận hợp quy

 1. a) Đối với đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất” tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em.

Hoặc:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa tại cơ sở sản xuất đồ chơi trẻ em trong trường hợp cơ sở sản xuất không thể áp dụng các yêu cầu đảm bảo chất lượng theo Phương thức 5.

 1. b) Đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 7 “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm, hàng hóa đối với từng lô đồ chơi trẻ em nhập khẩu trong trường hợp lô đồ chơi trẻ em chưa được chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật này.

Hoặc:

– Chứng nhận hợp quy theo Phương thức 5 tại cơ sở sản xuất ở nước ngoài khi có yêu cầu từ phía cơ sở sản xuất nước ngoài theo quy định tại điểm a) mục 4.4.2.”

Do đó, theo các quy định trên thì khi nhập khẩu mặt hàng đồ chơi trẻ em không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019  mặt hàng này cần phải làm kiểm tra chất lượng sau thông quan.

Nhập khẩu đồ chơi trẻ em cần giấy phép gì?

Vì mặt hàng đồ chơi trẻ em không nằm trong danh mục hàng hóa phải xin giấy phép khi nhập khẩu nên doanh nghiệp nhập khẩu như hàng hóa thông thường. Nhưng quý doanh nghiệp phải đặc biệt lưu ý đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Nhập khẩu đồ chơi trẻ em cần giấy phép gì

“1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.

 1. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em – QCVN 3:2019/BKHCN.
 2. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục, phát triển nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy định tại Điều 6 của Thông tư này.”

Mã HS code của đồ chơi trẻ em

Việc xác định mã hs code của một sản phẩm nào đó cần phải căn cứ căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Mã Hs Code đồ chơi trẻ em nhập khẩu các bạn có thể tham khảo nhóm chương 95, cụ thể sẽ nằm chủ yếu trong phân nhóm 9503

 

4 Đồ chơi trẻ em (về an toàn đồ chơi trẻ em)
4.1 Xe đạp đồ chơi: xe ba bánh, xe đẩy, xe có bàn đạp và đồ chơi tương tự có bánh, xe của búp bê QCVN 3:2019/BKHCN 9503.00.10 – Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

4.2 Búp bê có hoặc không có trang phục 9503.00.21
4.3 Bộ phận và phụ kiện của búp bê: Quần áo và phụ kiện quần áo; giầy và mũ 9503.00.22
4.4 Bộ phận và phụ kiện của búp bê: Loại khác 9503.00.29
4.5 Xe điện, kể cả đường ray, đèn hiệu và các phụ kiện của chúng 9503.00.30
4.6 Các mô hình thu nhỏ theo tỷ lệ (scale) và các mô hình giải trí tương tự, có hoặc không vận hành 9503.00.40
4.7 Đồ chơi và bộ đồ chơi xây dựng khác, bằng mọi loại vật liệu trừ nhựa (plastic) 9503.00.50
4.8 Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người QCVN 3:2019/BKHCN 9503.00.60 – Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN– Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

– Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

– Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN

4.9 Các loại đồ chơi đố trí (puzzles) 9503.00.70
4.10 Đồ chơi, xếp khối hoặc cắt rời hình chữ số, chữ cái hoặc hình con vật; bộ xếp chữ; bộ đồ chơi tạo chữ và tập nói: bộ đồ chơi in hình: bộ đồ chơi đếm (abaci); máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi 9503.00.91
4.11 Dây nhảy 9503.00.92
4.12 Hòn bi 9503.00.93
4.13 Các đồ chơi khác bằng cao su 9503.00.94
4.14 Các loại đồ chơi khác 9503.00.99

Danh mục đồ chơi trẻ em phải làm kiểm tra chất lượng

Mức thuế suất khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Đa số các doanh nghiệp Việt Nam đều nhập khẩu đồ chơi trẻ em ở thị trường Trung Quốc, do mẫu mã đa dạng, giá thành rẻ ngoài ra Trung Quốc giáp với Việt Nam nên thời gian cũng như chi phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam cũng rất hợp lý.

Thuế nhập khẩu thông thường: 15-30%

Thuế nhập khẩu ưu đãi: 10-20%

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có C/O form E: 0%

Thuế VAT: 5%

Khai báo thủ tục hải quan khi nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Hồ sơ hải quan nhập khẩu đồ chơi trẻ em sẽ theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Bộ hồ sơ khai báo bao gồm:

– Hợp đồng thương mại (Contract)

– Phiếu đóng gói chi tiết hàng hóa (Packing list)

– Hóa đơn thương mại (Invoice)

– Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O ) (Nếu có)

– Vận đơn (Bill of lading)

Thủ tục kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy

Căn cứ vào điều 5 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN “Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”

“Điều 5. Điều kiện về chất lượng để hàng hóa nhập khẩu được thông quan

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng chỉ được thông quan khi cơ quan kiểm tra quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Thông tư này ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng (theo Mẫu 3. TBKQKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ quan Hải quan cho phép tạm thời thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau thì cơ quan Hải quan chỉ cho tạm thời thông quan sau khi người nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra (theo Mẫu 1. ĐKKT – phần Phụ lục kèm theo Thông tư này). Sau khi được tạm thời thông quan, người nhập khẩu phải liên hệ với cơ quan kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục chính thức thông quan khi hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều này.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu do cơ quan Hải quan cho phép tạm thời thông quan trước, kiểm tra chất lượng sau thì người nhập khẩu không được phép đưa hàng hóa đó ra lưu thông trên thị trường nếu chưa hoàn thành việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này.”

Bước 1: Chuẩn bị bộ chứng từ để làm kiểm tra chất lượng

Bộ chứng từ bao gồm:

Sale contract

Invoice

Packing list

Bill

CO (certificate of original)

CQ (Certificate of Quality)

Hình ảnh sản phẩm

Thông tin nhãn phụ

Tờ khai hải quan

Bước 2: Đăng ký kiểm tra chất lượng

Đăng ký hồ sơ kiểm tra chất lượng trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/

Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Giao diện cửa sổ hệ thống thông tin một cửa quốc gia

Bước 3: Mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan

Khai báo hải quan kèm số đăng ký kiểm tra chất lượng trên phần mềm Ecus Vnaccs

Bước 4: Thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy:

Mang mẫu sản phẩm đến trung tâm thử nghiệm được Bộ Khoa học công nghệ chỉ định để thử nghiệm và làm chứng nhận hợp quy

Bước 5: Trả kết quả kiểm tra chất lượng trên hệ thống cổng thông tin một cửa.

Trên đây là bài viết về thủ tục nhập khẩu đồ chơi, nếu muốn nhập khẩu đồ chơi trẻ em hay có thắc mắc các bạn hãy liên hệ với OZ Freight qua hotline: 0972433318 để được tư vấn chi tiết hơn.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm dịch vụ hải quan mặt hàng đồ chơi trẻ em. Chúng tôi tự tin cam kết sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng với chi phí hợp lý.

Lựa chọn đơn vị ủy thác nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Lựa chọn đơn vị ủy thác nhập khẩu đồ chơi trẻ em

Có kinh nghiệm lâu năm

Kinh nghiệm ở đây tức là doanh nghiệp đó đã hoạt động lâu năm trên thị trường, thành thạo các thủ tục nhập khẩu cũng như xử lý các tình huống phát sinh linh hoạt nhanh chóng, tối ưu chi phí và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của mình.

Sự uy tín

Để biết doanh nghiệp đó có uy tín hay không? Hiện nay thông tin trên mạng xã hội rất đa dạng và phong phú, do vậy các bạn có thể tìm kiếm thông tin trên mạng về địa chỉ, mã số thuế, thời gian hoạt động,  sau đó liên hệ trao đổi gặp mặt trực tiếp cũng như hỏi thêm kinh nghiệm của những khách hàng đi trước.

Tính chuyên nghiệp

Tính chuyên nghiệp của một doanh nghiệp được thể hiện qua nhiều yếu tố, nhưng yếu tố quan trọng nhất là con người. Do đó để đánh giá được doanh nghiệp đó có chuyên nghiệp hay không nó thể hiện ở tác phong làm việc của nhân viên, tư vấn chuyên nghiệp và tận tình, thấu hiểu và lắng nghe ý kiến khách hàng.

TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN OZ Freight?

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển tại OZ Freight, doanh nghiệp sẽ nhận được nhiều giá trị đích thực, bao gồm:

CUNG CẤP DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

OZ Freight cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng xuất/nhập khẩu quốc tế hàng đầu, đảm bảo sự nhanh chóng, tiện lợi và chất lượng hàng hóa, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.

GIÁ VẬN CHUYỂN CẠNH TRANH

Chúng tôi luôn cam kết đem đến dịch vụ vận chuyển với giá cả cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo trong quá trình vận chuyển không phát sinh bất kỳ chi phí bên ngoài nào khác.

SỞ HỮU CÁC KHO CHUYỂN HÀNG LỚN

Tại OZ Freight, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ cũng như là thời gian vận chuyển. Bởi chúng tôi với 4 kho hàng lớn tại các tỉnh thành trên cả nước như: Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Đảm bảo đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

OZ Việt Nam với đội ngũ chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, có nghiệp vụ cao, am hiểu thị trường Trung Quốc, thành thạo tiếng Trung, tiếng Hoa,…. Vì thế, luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về đơn hàng vận chuyển của doanh nghiệp.

ĐA DẠNG LOẠI HÌNH VẬN CHUYỂN

Nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ thương mại đa quốc gia của các doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các loại hình gồm: đường biển, đường bộ, đường hàng không,… cung cấp các gói dịch vụ vận chuyển riêng lẻ đến dịch vụ trọn gói.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA KHI ĐẾN TAY KHÁCH HÀNG

Đến với OZ Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết chất lượng hàng hóa được đảm bảo, hạn chế tình trạng bị hư hỏng, bóp méo hay thất lạc do quá trình vận chuyển. Nếu có hư hỏng, móp méo thì doanh nghiệp sẽ được hoàn tiền 100%, vì thế doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm.

NHIỀU ƯU ĐÃI, CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT

Đối với các doanh nghiệp hợp tác lâu năm với chúng tôi sẽ nhận được nhiều ưu đãi đặc biệt như giảm giá 10 – 15%. Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi đặc biệt, tri ân khách hàng.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/7

OZ Việt Nam cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24/7 về các vấn đề về hàng hóa, vấn đề phát sinh. Bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hotline 0972.433.318  để được nhân viên tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại quốc tế OZ Việt Nam

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ hiện Oz Freight chúng tôi cung cấp ở phía dưới đây.
Dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc
Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc
Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường
Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch

BÀI VIẾT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỌN GÓI
Nhà cung cấp dịch vụ hải quan làm để hoàn thành các thủ tục thông quan cho hàng hóa của người sử dụng được gọi là dịch vụ hải quan. Đương nhiên, trong khi sử dụng dịch vụ như một thủ tục hải quan, các công ty phải trả cho nhà cung cấp một phần phí theo thỏa thuận. Ngoài ra, nỗ lực và chi phí của "dịch vụ hải quan trọn gói" sẽ khác nhau tùy thuộc vào mặt hàng làm thủ tục hải quan. Do đó, sẽ cần có sự trao đổi và hợp tác nhiều hơn giữa hai công ty sử dụng và cung cấp dịch vụ hải quan.
Xem ngay dịch vụ hải quan tốt chúng tôi bằng cách liên hệ: – Người đại diện: Lại Minh Thắng – Điện thoại: 0972 433 318 – Email: xnkngantin@gmail.com
CÁC THỦ TỤC HẢI QUAN TRỌN GÓI TẠI OZ VIỆT NAM
 1. Quy trình và thủ tục nhập khẩu hạt giống mới nhất
 2. 10 phút giúp bạn nắm rõ thủ tục nhập khẩu đèn led
 3. Khái niệm ký gửi hàng hoá và những điều cần biết khi gửi hàng
 4. Dịch vụ ủy thác tìm nguồn hàng và những điều bạn nên biết
 5. Lưu trữ Nhập hàng chính ngạch | Uỷ Thác Nhập Khẩu
 6. Quy trình thủ tục hải quan điện tử chi tiết nhất
 7. Những nhóm hàng thường xuyên bị kiểm hóa
 8. Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu phần mềm
 9. Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu xe đạp
 10. Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu phụ tùng ô tô
 11. Thủ tục nhập khẩu vải may mặc mới nhất
 12. Thủ tục nhập khẩu máy móc cũ, thiết bị cũ đã qua sử dụng
 13. Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy biến áp
 14. Thủ tục xuất khẩu gỗ có khó không?
 15. Thủ tục nhập khẩu gạch ốp lát
 16. Dịch vụ kho bãi và những loại hình kho bãi
 17. Quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại kho Trung Quốc diễn ra thế nào? 
 18. Giải pháp cho doanh nghiệp khi lô hàng bị kiểm hóa
 19. Vận chuyển chính ngạch bằng đường hàng không
 20. Thủ tục nhập khẩu đồ chơi trẻ em bao gồm những gì?
 21. Lưu trữ Quy trình khai báo hải quan | Uỷ Thác Nhập Khẩu
 22. Thủ tục nhập khẩu máy nén khí, những điều bạn cần biết
 23. Thủ tục nhập khẩu hóa chất mới nhất 2022
 24. Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu quạt tản nhiệt, quạt thông gió
 25. Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chi tiết 2022
 26. Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu dây cáp điện
 27. Thủ tục nhập khẩu hương liệu từ Trung Quốc về Việt Nam
 28. Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng mẫu 
 29. Hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu xe đạp điện
 30. Hàng phi mậu dịch và những thủ tục hải quan liên quan
 31. Quy định và cách hạch toán phí dịch vụ hải quan
 32. Hợp đồng ủy thác thương mại và những điều cần lưu ý
 33. Lưu trữ Thủ Tục Nhập Khẩu | Uỷ Thác Nhập Khẩu
   

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *