10 phút nắm rõ thủ tục hải quan nhập khẩu thịt trâu, thịt bò đông lạnh

Thủ-tục-nhập-khẩu-thịt-trâu

Thủ tục nhập khẩu thịt trâu, nguồn gốc xuất xứ thịt trâu, mã hs thịt trâu, thuế nhập khẩu thịt trâu và hạn ngạch nhập khẩu thịt trâu. Là các thông tin chủ yếu mà OZ Freight sẽ giới thiệu với quý vị. 

Hiện nay thịt trâu đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam từ khá nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Brasil, Indonesia. … Khi mua thịt trâu đông lạnh cũng như nhập khẩu thịt bò tươi bạn bắt buộc phải thực hiện khoán sản. Chính vì vậy, OZ Freight sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện kiểm dịch và thủ tục hải quan xuất nhập khẩu thịt trâu tươi tại bài viết nhé! 

OZ Freight Việt sẽ làm rõ hơn các Thủ tục hải quan nhập khẩu thịt trâu như tìm kiếm mã hs thịt trâu, giấy phép nhập khẩu và nộp hồ sơ nhập khẩu cùng với bước hải quan nhập khẩu thịt trâu.

Quy định về nhập khẩu thịt trâu, thịt bò đông lạnh vào Việt Nam

Dựa trên Phụ lục 2 của danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hàng hoá đã ban hành theo tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật ngoại thương về quản lý hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và tất cả những hoạt động giao dịch mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài thì toàn bộ lô hàng hoá thịt trâu, thịt bò tươi sẽ không lọt vào Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu hay hạn chế nhập khẩu hàng hoá. 

 Mặc dù vậy, theo Điểm 1 Phần II Danh mục động vật, sản phẩm động vật đưa vào diện quản lý tại Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục với đối tượng là động vật, sản phẩm động vật, Danh mục động vật, sản phẩm động vật đều thuộc vào diện buộc phải kiểm tra dịch thì thịt trâu, thịt bò thuộc nhóm đối tượng cần phải nhập khẩu. Bởi vậy, chủ hàng khi có nhu cầu cần nhập khẩu thịt trâu, thịt bò vào thị trường Việt Nam cần phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với cơ quan thú y. 

 Về trình tự, thủ tục nhập khẩu thịt bò cũng cần có hướng dẫn chi tiết tại Điểm 8 của Thông tư 11/2009/Tt-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc sửa đổi và bãi bỏ các điều trong quy định và kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú ý khi ban hành được kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN vào ngày 05/03/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 

Quy định về nhập khẩu thịt trâu, thịt bò đông lạnh vào Việt Nam
Quy định về nhập khẩu thịt trâu, thịt bò đông lạnh vào Việt Nam

Chính sách Thủ tục hải quan nhập khẩu thịt trâu

Thủ tục xuất nhập khẩu thịt gia súc nói chung, thịt trâu nói riêng được quy định tại các Thông tư dưới đây: 

 •  Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 
 •  Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 
 •  Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 
 •  Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 
 •  Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018. 
 •  Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 

 Từ các văn bản quy định ở trên chúng ta nhận thấy mặt hàng thịt trâu là những mặt hàng thông thường, không đưa vào danh mục hàng hoá hạn chế xuất khẩu. 

 Tuy nhiên, khi nhập khẩu thịt trâu phải thực hiện kiểm dịch động vật trước khi đưa sang Việt Nam. 

 Đối với việc nhập khẩu trâu sống nguyên con thì có hai dạng mua lại đem bán hay nhập để nuôi lấy giống. Chúng tôi đã có bài viết chi tiết trong vấn đề này, quý vị hãy xem trên web nhé. 

TRA MÃ HS THỊT TRÂU

Mã hs thịt trâu và các sản phẩm từ trâu tươi hoặc đông lạnh được quy áp vào chương 2 trong biểu thuế xuất nhập khẩu.

Mã hs thịt trâu và các sản phẩm từ như sau:

Trên đây là các mã hs thịt trâu và sản phẩm làm ra từ trâu. Để tra thuế nhập khẩu thịt trâu đông lạnh,Thuế suất trên đây là tính thuế nhập khẩu thông thường theo thuế suất nhập khẩu ưu đãi dành cho ACFTA (form E) và ATIGA (form D) . Đối với các c/o form mẫu khác quý vị cần kiểm tra lại trên hồ sơ hải quan. 

Mô tả Mã hs Thuế NK ưu đãi
(%)
ACFTA
(form E)
(%)
ATIGA
(form D)
(%)
Thịt của động vật họ trâu, tươi hoặc ướp lạnh:
Thịt cả con hoặc nửa con 2011000 30 0 0
Thịt pha có xương 2012000 20 0 0
Thịt lóc không xương 2013000 14 0 0
Thịt của động vật họ trâu, đông lạnh.
Thịt lóc không xương 2021000 20 0 0
Thịt lóc không xương 2022000 20 0 0
Thịt lóc không xương 2023000 14 0 0
Phụ phẩm ăn được động vật họ trâu
Của động vật họ trâu, tươi hoặc ướp lạnh 2061000 8 0 0
Của động vật họ trâu, đông lạnh 02062100
02062200
02062900
8 0 0

THUẾ NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

Thuế nhập khẩu thịt trâu có hai loại chính là: Thuế NK và thuế GTGT đầu ra. 

 Thuế nhập khẩu thịt trâu phụ thuộc vào mã hs đã lựa chọn ở trên. Tuỳ theo đặc tính của mặt hàng mà lựa chọn mã hs tương ứng. 

 Thuế GTGT nhập khẩu của mặt hàng thịt trâu và sản phẩm ăn được từ trâu là 0%. Theo hướng dẫn tại luật thuế VAT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016. 

 Để biết được mức thuế cụ thể quý vị tham khảo cách xác định thuế NK thịt trâu và thuế GTGT nhập khẩu như sau: 

 Thuế nhập khẩu xác định theo mã hs thuế nhập khẩu được tính toán theo công thức: 

 •  Thuế xuất nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất 
 •  Thuế giá trị GTGT nhập khẩu được tính theo phương pháp: 
 •  Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu) x 10%. 

 Trị giá CIF được tính theo giá trị xuất xưởng của hàng nhân với toàn bộ khoản chi phí khi vận chuyển đưa hàng về đến cửa khẩu cuối cùng của nước NK. 

 Để tính được đúng thuế nhập khẩu thịt trâu. Quý vị hãy liên hệ ngay với công ty để nhận hỗ trợ. 

THUẾ NHẬP KHẨU THỊT TRÂU
THUẾ NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

BỘ HỒ SƠ NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

Hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu thịt trâu gồm các chứng từ sau đây: 

 •  Tờ khai hải quan 
 •  Hoá đơn thương mại (commercial invoice) 
 •  Vận đơn (Bill of lading) 
 •  Danh sách hàng hoá (Packing list) 
 •  Hợp đồng thương mại (Sale contract) 
 •  Chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu có 
 •  Health certificate 

 Đăng ký sức khoẻ thú y và kết quả kiểm tra sau khi có yêu cầu. 

 Những chứng trên đây cần thiết nhất khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu thịt trâu là: Tờ khai hải quan, hoá đơn thương mại, vận đơn và đăng kí kiểm dịch. Sau khi có kết quả kiểm tra phải bổ sung kết quả mới thông quan hàng hoá. 

Health certificate không phải là chứng từ chính trong hồ sơ hải quan. Nhưng sẽ bắt buộc khi đăng kí kiểm dịch cho thịt trâu. Chứng từ này đặc biệt quan trọng trong khi thực hiện đăng kí kiểm dịch nên phải chú ý. 

Đối với chứng từ thực hiện thủ tục kiểm dịch động vật nếu có yêu cầu từ phía hải quan. Thì quý vị phải nộp nhiều chứng từ, ngoài các chứng từ trên có một số chứng từ nữa theo yêu cầu khác của hải quan. 

QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

Đối với thủ tục xuất nhập khẩu thịt trâu và những sản phẩm ăn uống được từ trâu thì phải thực hiện kiểm dịch động vật. Quy trình xuất nhập khẩu thịt trâu gồm những bước sau đây: 

 Bước 1: Mở tờ khai hải quan 

 Sau khi có các chứng từ như: Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường biển, giấy nhập khẩu, xác nhận hàng đến. Thì tiến hành nhập thông tin này lên hệ thống hải quan bằng phần mềm. 

 Bước 2: Đăng ký kiểm dịch và mở tờ khai hải quan  

 Sau khi có tờ khai báo hải quan doanh nghiệp sẽ đăng ký trực tiếp trên hệ thống một cửa quốc gia. Trong trường hợp có đầy đủ hồ sơ động vật doanh nghiệp sẽ đăng ký kiểm dịch tại chi cục thú y. 

 Cả hai trường hợp đăng ký như ở trên hải quan không chấp nhận hồ sơ đăng ký này. 

 Sau khi có Đơn đăng ký kiểm dịch có đóng dấu của cơ quan thú y thì tiến hành mở tờ khai nhập khẩu. 

 Tuỳ thuộc vào luồng tờ khai báo trắng, vàng, đỏ sẽ thực hiện từng bước riêng theo qui định. Lấy mẫu xét nghiệm sẽ làm song song khi thực hiện thủ tục thông quan thịt trâu. 

 Đối với quy trình kiểm dịch thịt trâu nó có nhiều bước và các chứng từ. Quý vị vui lòng liên hệ với hotline hoặc hotmail của công ty để nhận hướng dẫn. 

 B 3. Thông quan tờ khai báo hải quan 

 Sau khi xem xét kỹ hồ sơ nếu không có vấn đề gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận mở tờ khai báo. Quý vị lúc này sẽ đóng thuế đầy đủ vào tờ khai báo hải quan khi nhận hàng hoá. 

 B 4. Mang hàng đến kho bảo quản và mở 

 Tờ khai thông quan rồi tiến hành bước huỷ tờ khai và các thủ tục cần thiết khác đưa hàng trở lại kho. 

NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

Khi làm thủ tục xuất nhập khẩu thịt trâu quý vị cần phải chú ý các điểm sau đây:

 Nhập khẩu thịt trâu cần phải kiểm tra, đề nghị nhà xuất khẩu cung cấp Health certificate. 

 Đối với động vật hoang dã (trâu rừng) cần phải có giấy phép kiểm dịch của sở y tế. 

 Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu thịt trâu là 0% 

 Tờ khai chỉ được mở khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. 

 Là mặt hàng tươi sống nên phí lưu cont cùng phí tiền điện sẽ khá cao, do đó cần phải kiểm tra ngay khi thông quan. 

NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT TRÂU
NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỊT TRÂU

Địa chỉ cung cấp dịch vụ khai báo Thủ tục hải quan nhập khẩu thịt trâu, thịt bò đông lạnh

Chắc có lẽ nhiều doanh nghiệp cũng biết thủ tục khai báo hải quan xuất nhập khẩu mặt hàng này tại Việt Nam khá phức tạp. Nếu không hiểu kỹ về quy trình làm thủ tục hải quan, những lô hàng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng ách tắc, hỏng hóc nhất là đối với mặt thịt trâu và thịt bò ướp lạnh. 

 Vì vậy, nếu không thể tự mình xử lý các vấn đề nhanh hơn nên tìm một đơn vị trung gian (bên thứ 3) chuyên về việc làm dịch vụ hải quan thủ tục xuất nhập khẩu thịt trâu để nhờ giúp đỡ. OZ Freight là một trong nhiều địa điểm các khách hàng có thể chọn đến. OZ Freight cam kết giải quyết kịp thời, nhanh chóng mọi thủ tục hải quan đối với thịt trâu, thị bò nhập khẩu.

Dịch vụ hải quan trọn gói OZ Freight Việt Nam
Dịch vụ hải quan trọn góiDịch vụ xuất khẩu trọn gói” (Export packaging services) chuyên nghiệp A-->Z là các dịch vụ liên quan đến việc đóng gói hàng hóa cho việc xuất khẩu khai báo hải quan nhanh chóng, Hỗ trợ thông quan hàng hóa, báo giá dịch vụ khai thuê hải quan với chi phí rẻ ...
 
Tìm kiếm có liên quan tại OZ Freight Việt Nam
 • Bảng báo giá dịch vụ khai thuê hải quan
 • Dịch vụ hải quan la gì
 • Dịch vụ khai báo hải quan
 • Phí dịch vụ hải quan
 • Dịch vụ thông quan la gì
 • Dịch vụ hải quan trọn gói ozfreight
 • Dịch vụ khai báo hải quan la gì
 • Dịch vụ hải quan

Và một số tìm kiếm từ khác hàng: thutucxuatnhapkhau, container, hải phòng, hàng hóa, vận tải, khai thuế hải, logistics, tờ khai hải, xuất nhập khẩu, xuất khẩu, thủ tục hải, khai báo, cục hải,....

Thủ tục nhập khẩu nổi bật tại OZ Freight Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *