Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký VNACCS

sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký vnaccs

Sau đây Oz Freight sẽ hướng dẫn các bạn Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt. 

sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký vnaccs

Sửa các thông tin chung và người sử dụng sau khi được hệ thống phê duyệt

Để có thể sửa thông tin chung và thông tin về người sử dụng sau khi đã được cơ quan hải quan phê duyệt, người đăng ký cần phải thực hiện các bước sau.

Bước 1: Vào mục chức năng II. Sửa thông tin đăng ký » sau đó vào 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng

Bước 2: Lúc này màn hình sửa thông tin chung sẽ được xuất hiện (Màn hình 1.15)

số lượng user id khai báo vnaccs edi

Bước 3: Tại màn hình sửa này sẽ cho phép người sử dụng có thể sửa các thông tin sau (các tiêu chí bạn không sửa được sẽ được làm mờ đi ):

  • [1] Tại trường Tên của người đại diện: Người đăng ký có thể sửa tên của người đại diện của doanh nghiệp đăng ký. 
  • [2] Tại trường Địa chỉ của doanh nghiệp: Người đăng ký có thể sửa địa chỉ của doanh nghiệp đã đăng ký. 
  • [3] Tại trường Lĩnh vực hoạt động: Người đăng ký có thể ghi sửa thông tin bằng cách tích chọn vào mục  lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được phân loại như sau (có thể lựa chọn nhiều lĩnh vực đồng thời) :
  • Vận chuyển (Hãng tàu, Hãng hàng không, Công ty đường sắt, hoặc Đăng ký làm các thủ tục vận chuyển hàng hóa)
  • Xuất nhập khẩu (chọn Đăng ký làm người xuất nhập khẩu)
  • Logistic (Đại lý vận tải (Forwarder), Khu vực bảo thuế, hoặc Vận chuyển (Transporter, Đại lý hãng tàu, và Đại lý hải quan )
  • [4] Tại trường Số lượng User Code: Người đăng ký có thể sửa lại các thông tin sau:

+ Phần mềm đầu cuối : Người đăng ký phải nhập số lượng máy tính mà doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm đầu cuối miễn phí của hải quan để thực hiện khai báo. Khi đăng ký thông tin này sẽ được trả về Terminal ID và Terminal Access key để doanh nghiệp có thể điền vào phần mềm đầu cuối.

+ Hệ thống – Hệ thống VNACCS EDI : Người đăng ký sẽ nhập tổng số lượng máy tính mà doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm của hãng thứ 3 (nếu có) và số lượng các máy tính sử dụng phần mềm tự xây dựng (nếu có). Khi tiến hành đăng ký thông tin này sẽ trả về Terminal ID và Terminal Access key để doanh nghiệp có thể điền vào phần mềm.

[5] Tại trường Đề xuất của doanh nghiệp: Người đăng ký sẽ nhập đề xuất của doanh nghiệp khi đăng ký (Nếu có).

Sau khi sửa xong thông tin ấn vào nút Ghi để ghi thông tin lại.

Bước 4: Sau khi sửa đổi thông tin trên màn hình Thông tin chung của người đăng ký chuyển sang màn hình Thông tin người khai hải quan để tiến hành sửa (Hình 1.16).

Tại màn hình Thông tin người khai hải quan, người đăng ký có thể tự lựa chọn người khai hải quan cần sửa trong danh sách được hiển thị trên màn hình.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau

Tại màn hình này sẽ cho phép người đăng ký sửa các thông tin đã đăng ký trước đó(các tiêu chí không sửa được sẽ được tự động làm mờ đi ):

Sau khi sửa xong các chỉ tiêu, ấn vào nút Ghi để có thể lưu lại các thông tin đã sửa đổi. Khi đó thông tin về người khai sẽ được cập nhật ngay và hiện thị bên dưới. Người đăng ký có thể tiếp tục sửa thông tin của các người khai khác một cách dễ dàng.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt bằng cách thực hiện như đã hướng dẫn tại mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý chọn mục Sửa sau phê duyệt để tìm tới bản khai đang sửa.

Cách thêm User code sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt

Bước 1: Trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn tạo thêm User code cần phải vào mục  chức năng Thêm số lượng User code như sau:

Vào mục chức năng: II.Sửa thông tin đăng ký » 2. OE2103.Thêm vào số lượng User code.

Bước 2: Lúc này trên màn hình thông tin chung của chức năng thêm số lượng User code sẽ xuất hiện (Màn hình 1.17). Tại màn hình thông tin chung này sẽ chỉ có thể thay đổi tại trường Số lượng Usercode, các trường khác không thể thay đổi được sẽ bị làm mờ đi.

thông tin chung của chức năng thêm số lượng User code sẽ xuất hiện

Thêm số lượng user code sau khi đã được cơ quan hải quan phê duyệt

Bước 3: Tại trường Số lượng user code: tiến hành nhập số lượng User code muốn thêm.

Sau khi nhập xong số lượng User code muôn thêm, người đăng ký cần phải nhập các thông tin liên quan đến User code. Các thông tin này cần phải tham chiếu đến mục 1.2.1. Thông tin chung hiển thị tại trường Số lượng User code.

Ví dụ: Hình bên dưới minh họa một trường hợp bổ sung thêm 02 User code và các thông tin có liên quan (các số liệu đã được giả định, người sử dụng có thể tùy vào thực tế để tiến hành khai báo cho phù hợp).

Các thông tin này cần phải tham chiếu

Bước 4: Sau khi tiến hành khai báo thêm user code người đăng ký sẽ ấn nút Ghi để có thể lưu thông tin vào hệ thống và cần phải khai báo thêm User ID để đại diện khai báo cho User code đó, chuyển sang bên tab màn hình khai báo người khai hải quan để có thể nhập thông tin.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau

người đăng ký có thể tự lựa chọn người khai hải quan cần sửa trong danh sách

Màn hình Thông tin về người tiến hành khai báo hải quan: Các thông tin về User ID (người khai hải quan) này sẽ thuộc vào một User code của doanh nghiệp để đại diện cho User code được khai báo đên hệ thống, hiện nay mỗi một User code của doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều User ID. Hướng dẫn cách thực hiện khai báo các thông tin của User ID được tham chiếu tại 1.2.2. Đăng ký thông tin về người khai báo hải quan.

Sau khi nhập xong các thông tin về người khai hải quan sẽ ấn nút Ghi để ghi nhận thông tin vào trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới cơ quan hải quan được thực hiện như hướng dẫn tại Phần I mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Sửa sau phê duyệt để tìm tới bản khai đang sửa để gửi đi cho chính xác.

Cách thêm User ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt

Bước 1: Trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn tạo thêm User ID sau khi đã được cơ quan Hải quan phê duyệt bản khai cần phải vào  mục chức năng Thêm số lượng User ID như sau:

Vào mục chức năng: II.Sửa thông tin đăng ký » 3.OE2104.Thêm User ID

Bước 2: Lúc này màn hình thông tin chung của chức năng sẽ thêm số lượng User ID sẽ xuất hiện, Tại màn hình thông tin chung này sẽ chỉ có thể thay đổi tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI, các trường khác không thể thay đổi được sẽ bị làm mờ đi.

Lúc này màn hình sửa thông tin chung sẽ được xuất hiện

Bước 3: Tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI: Nhập vào số lượng tổng bao gồm cả số lượng User ID bạn muốn thêm.

Ví du: Số lượng User ID bạn đang có là 10 mà muốn thêm 5 User ID nữa thì cần phải điền 15 vào ô này.

Bước 4: Sau khi tiến hành khai báo thêm User ID người đăng ký phải ấn nút Ghi để có thể lưu thông tin vào hệ thống và tiến hành chuyển sang tab màn hình khai báo người khai hải quan để có thể nhập thông tin về từng người sử dụng User ID mà doanh nghiệp muốn thêm. Chú ý thêm bao nhiêu User ID ở Tab Thông tin chung thì cần phải nhập từng đó ở Tab Thông tin người khai hải quan.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau:

Chú ý thêm bao nhiêu User ID ở Tab Thông tin chung

Màn hình Thông tin về người khai báo hải quan: Hiển thị các thông tin về User ID (người khai hải quan) này sẽ thuộc vào một User code của doanh nghiệp để đại diện cho User code khai báo đến hệ thống, mỗi một User code của doanh nghiệp hiện nay có thể đăng ký nhiều User ID. Hướng dẫn cách thực hiện việc khai báo các thông tin của User ID tham chiếu tại mục 1.2.2. Đăng ký thông tin về người khai báo hải quan.

Sau khi tiến hành nhập xong các thông tin về người khai hải quan ấn vào nút Ghi để ghi nhận thông tin vào trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan được thực hiện giống như hướng dẫn tại mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Sửa sau phê duyệt để có thể tìm tới bản khai đang sửa để gửi.

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ hiện Oz Freight chúng tôi cung cấp ở phía dưới đây.
Dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc
Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc
Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường
Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch
Dịch vụ hải quan trọn gói

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.