Sự Khác Nhau Giữa IncoTerms 2010 Và IncoTerms 2000

Chắc hẳn nhiều người làm việc trong ngành cuất nhập khẩu việt nam có lẽ không còn xa lạ với những điều kiện thương mại quốc tế – Incoterms nữa. Tuy nhiên, trên thực tế còn khá nhiều người cũng chưa thể phân định một cách rõ ràng về sự khác nhau giữa  Incoterms 2010 và Incoterms 2000 về các điều khoản. Hãy cùng Ozfreight tìm hiểu rõ vấn đề này nhé!

Tổng quan về sự hình thành của Incoterms và vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế

Dưới đây là lịch sử hình thành cũng như vai trò của Incoterms, mời bạn xem qua

Tổng quan về sự hình thành của Incoterms và vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế
Tổng quan về sự hình thành của Incoterms và vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế

 

Sự hình thành của Incoterms: 

 •  Incoterms viết tắt từ 3 chữ International Commercial Terms, dịch sang tiếng Việt nghĩa những điều kiện thương mại quốc tế hay đơn giản là các điều kiện để giao nhận hàng hoá. 
 •  Incoterms ra đời năm 1936 để hỗ trợ giúp các nhà buôn thương mại từ nhiều nước có liên quan trên thế giới thuận tiện hơn nữa khi bàn bạc, ký và thực hiện những hợp đồng có ảnh hưởng đối với hoạt động thương mại quốc tế, qua đó kích thích thương mại trên toàn cầu tăng trưởng. Kể từ ngày thành lập đến giờ, Incoterms đã từng trải qua 7 lần thay đổi vào những năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010. Sự sửa đổi nội dung của Incoterms theo hướng: 
 •  Phù hợp hơn nữa với thông lệ thương mại quốc tế khác; 
 •  Rõ ràng hơn, giúp mỗi bên hiểu được trách nhiệm, bổn phận cùng lợi ích chung, có ảnh hưởng đối với người bán và kẻ mua của hoạt động thương mại quốc tế. 
 •  Mỗi loại Incoterms phù hợp với từng loại phương tiện vận tải cụ thể, như điều kiện FOB, FAS, CIF. .. chủ yếu áp dụng với loại phương tiện giao thông thuỷ; hoặc điều kiện FCA, CPT; DAP, DAT. .. chủ yếu áp dụng với một số loại phương tiện vận tải và vận tải đa phương thức.

 Vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế 

 Nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động thương mại quốc tế, Incoterms có 5 vai trò quan trọng: 

 •  Incoterms là một bộ những quy tắc để xác định các tập quán thương mại đang được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp trên toàn thế giới. 
 •  Incoterms là một ngôn ngữ quốc tế để giao dịch và vận chuyển hàng hoá ngoại thương. 
 •  Incoterms là công cụ hữu ích nhằm tăng cao hiệu quả đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương, quản lý thực thi hợp đồng ngoại thương. 
 •  Incoterms là căn cứ pháp lý quan trọng xác định giá bán hàng hoá. 
 •  Incoterms là cơ sở pháp lý cần thiết cho thực hiện khiếu kiện và giải quyết tranh chấp (nếu có) của người mua và người bán về việc thực hiện hợp đồng ngoại thương. 
 Vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế 
Vai trò của Incoterms trong hoạt động thương mại quốc tế

Vì sao Incoterms 2010 ra đời 

 Có 06 nguyên nhân chính sau đây:

 •  Các điều kiện thương mại của Incoterms 2000 ít được áp dụng 
 •  Cách giải thích ở nhiều điều kiện thương mại Incoterms 2000 không rõ, khiến cho một số doanh nghiệp khó hiểu đúng các nghĩa vụ chi phí có liên quan trong giao ngoại thương dẫn tới hoạt động kém hiệu quả, mâu thuẫn xung quanh dùng Incoterms vẫn rất phổ biến. Ví dụ: Hội đồng chủ hàng châu Á (ASC) muốn Bộ điều kiện Thương mại của ICC ban hành mới năm 2010 cần quy định rõ một số yếu tố tạo nên chuyến hàng FOB mà những nhà vận tải hàng hoá biển phải thu thêm phí từ người bán hàng. Những loại phí trên chủ yếu là các phí liên quan đến phụ phí bốc dỡ container (Terminal handling charges – THC) , phí chứng từ, hay đơn giản là phí tắc tàu theo 
 •  Quy tắc bảo hiểm hàng hoá vận chuyển mới có hiệu lực ngày 1/01/2009 đã sửa đổi các Quy tắc phát hành năm 1982. 
 •  Quy định về an ninh hàng hoá sau sự kiện tấn công ngày 11/9 tại Hoa kỳ 
 •  Năm 2004 Quy tắc điều chỉnh hoạt động thương mại của Hoa kỳ đã hoàn thiện và cho ra mắt bộ quy tắc mới. Có thể chuyên gia luật thương mại của Hoa kỳ phối hợp với nhóm chuyên gia của VCCI thiết kế và thực hiện Incoterms 2010. Có thể nói nội dung của Incoterms 2010 có những điểm giống nhất với Bộ quy tắc: “The 2004 revision of the United States ’ Uniform Commercial Code” so sánh với Incoterms 1990 hay Incoterms 2000. 
 •  Sự thay đổi của những chứng từ giấy bằng chứng từ điện tử cũng là yếu tố giúp Incoterms có thể điều chỉnh chính xác thời gian là 10 năm/lần.
Vì sao Incoterms 2010 ra đời 
Vì sao Incoterms 2010 ra đời

 

 Điểm mới của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000

 Phân 11 điều kiện Incoterms theo 2 nhóm: Giao thông đường thuỷ và từng loại hình phương tiện vận chuyển điều này giúp cho chủ dn thuận lợi trong khi chọn Incoterms tương ứng với loại phương tiện được sử dụng 

 Incoterms 2010 đưa ra một số chỉ dẫn và khuyến cáo khi dùng những chứng từ điện tử khi thực hiện giao dịch hàng hoá. 

 Chỉ dẫn rõ nghĩa vụ của từng Bên có liên quan về thủ tục và thuế hàng XK, NK; chi phí có liên quan trong giao dịch ngoại thương. 

 Một thay đổi quan trọng là Incoterms 2010 có những yêu cầu đối với an ninh hàng hoá như bảo mật dữ liệu điện tử. 

 Incoterms 2010 hướng dẫn dùng một số Incoterms để phát triển thương mại nội địa (hầu hết ở Hoa kỳ và EU nơi nào biên giới hàng hoá giữa những quốc gia này bị xâm phạm) . 

 Ngoài ra, Incoterms 2010 có một số điểm mới thể hiện rõ ràng thêm hơn sau so với Incoterms 2000: 

 Trong ấn phẩm Incoterms 2010, bạn sẽ tìm được những “ghi chú hướng dẫn” cho mỗi điều khoản. Chú giải sẽ giúp giải thích những nội dung chính của mỗi điều khoản. Các chú giải chỉ dẫn này không phải là một phần của mỗi điều khoản Incoterms 2010 mà những chú giải này sẽ cung cấp những sự hiểu căn bản nhất cho tất cả mọi điều khoản. 

 Phương tiện giao tiếp phi điện tử, ví dụ như chia sẻ tài liệu điện tử, hiện nay đã cho ra tác dụng tương đương với giao tiếp qua giấy, miễn là các bên trong hợp đồng chấp nhận điều khoản này hoặc nếu đây là quy tắc chung của đôi bên. 

 Các quy tắc của Incoterms 2010 có sửa đổi lại một số điều kiện về hàng hoá (Institute Cargo Clauses) . Kết quả là, ngôn ngữ đề cập về trách nhiệm đã được thay đổi nhằm xác định rõ ràng nghĩa vụ của mỗi bên trong hợp đồng. Đáp ứng nhiều yêu cầu ảnh hưởng đến an ninh tăng cao – theo những nghĩa vụ đã được xác định giữa người mua và người bán nhằm hỗ trợ cho nhau về cách kết thúc quá trình xuất nhập khẩu có liên quan đến an ninh, ví dụ như chuỗi các dữ liệu lưu kí. 

 Về phí bốc dỡ tại cảng (THC) – theo những điều khoản CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DAT và DDP – người bán phải thu xếp việc để hàng hoá có thể đạt đến địa điểm đã định. Sẽ phải thanh toán phí THC hai lần – vì những điều khoản Incoterms 2010 yêu cầu chặt chẽ hơn nữa trong cách phân phối chi phí. Điều đó khiến bạn băn khoăn không tìm được trong Incoterms 2010 thì bạn nên thể hiện trong hợp đồng ngoại thương nhằm hạn chế tranh cãi sau này. 

 Trong kinh doanh hàng hoá, hàng hoá thường được bán đi bán lại nhiều lần theo thời gian lưu thông, điều như vậy đã tạo thành một chuỗi bao gồm cả người mua và người bán tham dự (nhiều hơn 2) . Hiện tượng trên được coi là ‘ bán hàng chuỗi ’. Kết quả là, người bán ở giữa chuỗi sẽ không “gửi” các hàng hoá khi họ đã “nhận”. Nhằm hiểu sâu về mục tiêu, những điều khoản của Incoterms 2010 bao gồm thêm nghĩa vụ là “mua lại hàng hoá đã nhận” gắn liền với với nghĩa vụ “gửi hàng hoá đi” trong một số quy tắc có hiệu lực. 

Vì sao Incoterms 2010 ra đời 
Vì sao Incoterms 2010 ra đời

Qua bài viết trên chúng ta đã tìm hiểu được sự khác nhau giữa Incoterms 2010 Và Incoterms 2000. Muốn ra chơi ở bất cứ sân nào cũng đều phải thạo luật nơi đó. Các Doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường thế giới thì bắt buộc phải hiểu các quy tắc chung của quốc tế. Do vậy các Doanh nghiệp Việt Nam từ nay sẽ phải cẩn thận hơn nhiều với các điều kiện giao hàng mới theo thông lệ quốc tế mang tên Incoterms 2010. Nếu như bạn còn thắc mắc gì xin hãy liên với chúng tôi để được tư vấn miễn phí nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *