Quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu tại Trung Quốc trong năm 2023

quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu tại trung quốc

Tờ khai hải quan là một trong những khâu quan trọng của quá trình thực hiện quy trình khai báo hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa. Là quá trình người phụ trách phương tiện xuất nhập cảnh, người nhận và gửi hàng hoặc đại lý logistics khai báo và làm các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật khi thông quan tại các cửa khẩu.

Đối tượng làm quy trình khai báo hải quan có thể chia ra làm hai loại : báo quan phương tiện vận tải xuất nhập khẩu và  báo quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Do tính chất loại hình khác nhau nên thủ tục khai báo hải quan của chúng cũng khác nhau.

quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu tại trung quốc

Khai báo đối với phương tiện vận chuyển xuất nhập khẩu như : tàu thủy, máy bay, thông thường sẽ do các thuyền trường, cơ trưởng kí nhận trên tờ khai xuất nhập cảnh đồng thời giao nộp các chứng từ như bảng kê khai hàng hóa (manifest), vận đơn đường bộ đường biển cho hải quan để khai báo. Hải quan  lấy đó làm cơ sở để giám sát việc xếp dỡ hàng hóa.

Còn đối với hàng hóa hàng tiêu dùng sẽ do người bán hàng hoặc đại lý ủy quyền hoàn thành tờ khai hải quan dựa trên tính chất thương mại hoặc chủng loại của hàng hóa đồng thời kèm theo chứng từ pháp luật liên quan và các chứng từ thương mại, vận tải để khai báo hải quan. Ví dụ, đối với hàng ngoại quan, cần khai báo dưới dạng “ hàng ngoại quan” ; với các loại hình hàng hóa thương mại không giống nhau hải quan đều có những chính sách biện pháp xử lý và giám sát tương ứng.

Quy trình báo quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Quy trình khai báo hải quan hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc thông thường sẽ trải qua bốn giai đoạn : khai báo, kiểm tra, thu thuế và thông quan.

quy trình báo quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Khai báo

1. Sau khi người xuất khẩu đã chuẩn bị hàng hóa đúng thời gian, chất lượng và số lượng theo quy định của hợp đồng xuất khẩu, sẽ làm thủ tục đặt chỗ thuê tàu với công ty vận chuyển, và chuẩn bị thủ tục khai báo hải quan với cơ quan hải quan hoặc ủy thác cho một đơn vị đại lý chuyên cung cấp dịch vụ để để làm thủ tục khai báo hải quan.

2. Trước khi xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp có nhu cầu ủy thác cho doanh nghiệp chuyên khai báo hải quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan với cơ quan hải quan thì phải làm thủ tục ủy thác khai báo cho doanh nghiệp chuyên khai báo hải quan hoặc đại lý tại cảng xuất. Doanh nghiệp hoặc đại lý khai báo nhận ủy thác cần phải xin được giấy ủy quyền khai báo chính thức của đơn vị ủy thác, giấy ủy quyền khai báo hải quan phải dựa theo theo mẫu mà cơ quan hải quan yêu cầu.

3. Chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ để làm quy trình khai báo hải quan là cơ sở đảm bảo hàng hóa xuất khẩu được thuận lợi thông quan. Thông thường, các chứng từ cần chuẩn bị để khai báo hải quan ngoài tờ khai hàng hóa xuất khẩu, chủ yếu bao gồm: danh sách đóng gói hàng hóa, hóa đơn thương mại, hợp đồng ngoại thương, giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu cùng các chứng từ liên quan đến việc giám sát của hải quan.

4. Những vấn đề cần lưu ý trong quy trình khai báo hải quan:

Thời hạn khai báo hải quan : thời hạn khai báo hải quan là thời hạn người gửi hàng hoặc đại lý được ủy quyền khai báo với hải quan sau khi hàng hóa được giao về cảng. Thời hạn khai báo với hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là 24 giờ trước khi đóng hàng. Đối với hàng không phải nộp thuế, kiểm hóa thì sẽ hoàn thành thủ tục thông quan trong vòng một ngày kể từ ngày tờ khai hải quan được chấp nhận.

Kiểm hóa:

Kiểm hóa là một loại phương thức giám sát quản lý của hải quan. Khi đó, hải quan sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu nội dung khai báo đã được tiếp nhận của đơn vị làm thủ tục khai báo và tờ khai đã được xem xét với thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, nhằm xác định xem thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu có đúng như nội dung khai báo của tờ khai hải quan đó hay không.

Nộp thuế

Theo luật hải quan, trừ những trường hợp có quy định riêng của nhà nước, đều phải chịu thuế hải quan. Hải quan sẽ đánh thuế dựa trên biểu thuế xuất nhập khẩu Trung Quốc. Đối với hàng hóa cần khai thuế, hóa đơn thuế sẽ được cấp trong vòng 1 ngày kể từ khi tờ khai hải quan được chấp nhận, và thủ tục thông quan sẽ được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ khi doanh nghiệp giao nộp lại hóa đơn thuế.

Thông quan hàng hóa

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu thông thường, hải quan sẽ đóng dấu thông “ thông quan” đối với hàng hóa xuất khẩu trên danh sách đóng hàng để xuất khẩu qua đường biển sau khi người gửi hàng hoặc đại lý khai báo thực tế hàng hóa với hải quan đồng thời nộp các khoản thuế và lệ phí liên quan.

2. Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu: để xin hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, người gửi hàng cần khai báo hải quan trong thời hạn ba ngày kể từ ngày thông quan, hàng hóa chỉ được được chuyển ra khỏi điểm giám sát quản lí sau khi được phía hải quan chấp thuận.

3. Quy trình cấp phát tờ khai hoàn thuế xuất khẩu: Sau được hải quan chấp nhận thông quan, tờ khai hải quan màu vàng nhạt chuyên dùng cho mục đích hoàn thuế xuất khẩu sẽ được đóng thêm “dấu kiểm tra” cùng với dấu và chữ ký của người phụ trách xét duyệt hoàn thuế xuất khẩu đã được đăng ký với cơ quan thuế quan của hải quan. Sau đó, tờ khai sẽ được gửi trả lại đơn vị khai báo hải quan. Tại Trung Quốc, giá trị hàng hóa xuất khẩu mỗi năm lên đến 150 triệu USD, cứ mỗi ngày chậm trễ thủ tục xác minh hoàn thuế, đều sẽ gây ra thiệt hại lớn cho nhà xuất khẩu hàng hóa.

Làm sao để tăng tốc độ xác minh hoàn thuế xuất khẩu? Mấu chốt nằm ở chỗ điền chính các nội nội dung khai báo tờ khai hải quan. Nội dung bảng kê khai hàng hóa trên tờ khai hải quan cần đồng nhất với bảng kê khai mà hãng tàu khai báo với hải quan thì mới có thể thuận lợi nhanh chóng xác minh hoàn thuế xuất khẩu.

Đối với những lô hàng dù đã được Hải quan tiếp nhận khai báo và chấp thuận cho thông quan nhưng vì một số lý do như tải trọng của phương tiện vận tải mà dẫn đến việc có một số hàng hóa không thể được đóng lên phương tiện vận tải được khai báo, Shipper xuất khẩu cần phải kịp thời nộp Đơn xin sửa đổi tờ khai xuất khẩu hàng hóa lên Hải quan và tiến hành sửa đổi PKL, InV và Bill copy theo như thực tế. Chỉ có như vậy mới đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung của tờ khai hải quan với nội dung của bản kê khai hàng hóa (Manifest).

Lưu ý: 

Doanh nghiệp khai báo xuất khẩu phải đăng ký hồ sơ với Hải quan, Cục Kiểm tra và Kiểm dịch; phải có có đăng ký quyền kinh doanh xuất nhập khẩu và Giấy chứng nhận đăng ký tự báo quan.

Chứng từ cần thiết khai báo hải quan xuất khẩu:

 1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ cần thiết để khai báo với hải quan trước khi đóng hàng 24 giờ và sau khi hàng hóa chạm khu vực Hải quan quản lý giám sát.
 2. Chứng từ cần chuẩn bị mỗi thứ một bản bao gồm: danh sách đóng gói hàng hóa, hóa đơn thương mại, hợp đồng, giấy xác minh, giấy ủy quyền khai báo hải quan SO của phía hàng tàu
 3. Các tài liệu dựa trên quy định về thuế của cơ quan Hải quan.
 4. Nếu có giấy đăng ký xuất khẩu, cung cấp giấy đăng ký khai báo hải quan.

Các tài liệu cần thiết để kiểm tra hàng xuất khẩu:

 1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị chứng từ trước ngày khai báo 3 ngày, khai báo với cục Kiểm tra và kiểm dịch.
 2. Đối với hàng hóa xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Úc, Canada, Liên Minh Châu Âu, được đóng bằng kiện gỗ, cần hun trùng hoặc xử lý nhiệt. Doanh nghiệp khai báo hải quan cần cung cấp đầy đủ chứng từ : danh sách đóng hàng, hợp đồng, giấy ủy quyền khai báo kiểm tra. Nếu hàng hóa là hàng làm từ gỗ, doanh nghiệp cung cấp giấy kiểm tra xưởng.
 3. Đối với sản phẩm cần hun trùng hay xử lý nhiệt, doanh nghiệp cần đưa hàng đến kho bãi hoặc khu vực cảng được chỉ định để hun trùng trước thời hạn khai báo 2 ngày ( thời gian hun trùng cần khoảng 24 tiếng).
 4. Thứ tư, doanh nghiệp sử dụng tờ khai xuất khẩu khai báo trực tiếp  với hải quan. Nếu hàng hóa xuất khẩu cần nộp thuế, phí thì kịp thời nộp các khoản thuế, phí.
 5. Thứ năm, kết thúc quá trình kiểm tra bộ chứng từ: Sau khi chứng từ hàng hóa thông quan, chủ hàng cần vận chuyển hàng hóa đến khu cự quản lý giám lý giám sát của cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, thông quan theo thời gian hải quan quy định.Trong trường hợp phải kiểm hóa, đơn vị báo quan cần kịp thời liên hệ với cơ quan hải quan, tiến hành kiểm hóa, sau khi kiểm hóa xong thì niêm phong kẹp chì  theo quy định của hãng tàu. Trường hợp không phải kiểm hóa,  đơn vị báo quan gửi danh sách hàng hóa đến cảng theo thời gian quy định, kịp thời xử lý thông quan hàng hóa.
 6. Khi xuất khẩu hàng hóa, hãng tàu sẽ truyền dữ liệu bản kê khai hàng hóa cho hải quan. Sau khi đơn vị báo quan kết thúc quá trình khai báo và hải quan nhận được dữ liệu, đơn vị báo quan cần kịp thời in giấy xác nhận được hoàn thuế và nộp lại cho hải quan.
 7. Kết thúc quá trình thông quan, doanh nghiệp sẽ đóng các khoản lệ phí khai báo và cần thiết cho đại lý được ủy quyền.

Các bước thao tác đối với tờ khai xuất khẩu trên hệ thống mạng khai báo hải quan trong quy trình khai báo hải quan:

 1. Xin giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu.

giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu tại trung quốc

giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu tại trung quốc - 02
Giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu tại Trung Quốc
 1. Nhân viên chứng từ đăng nhập vào trang của Doanh nghiệp xuất khẩu trên hệ thống mạng nội,vào mục “biểu mẫu” và chọn “biểu mẫu giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu”, nhấn vào số tương ứng trong giấy xác nhận và chuẩn bị sẵn các đầy đủ thông tin lô hàng.
 2. Điền thông tin theo biểu mẫu.
 3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, gửi hồ sơ lô hàng lên hệ thống.
 4. Sau khi người bán đóng hàng và giao hàng ra cảng, nhân viên chứng từ chuẩn bị tờ khai hải quan,  quay lại trang Doanh nghiệp xuất khẩu trên hệ thống mạng nội bộ, nhấn vào “Nhà xuất khẩu” , chọn “Thêm chứng từ”, chọn “Tờ khai hàng hóa xuất khẩu”  sau đó chọn “ xác nhận”.
 5. Sau khi điền đầy đủ thông tin báo quan , nhấn “lưu” và “thoát”.
 6. Quay lại trang  Doanh nghiệp xuất khẩu một lần nữa, chọn “hải quan”, chọn “khai báo hải quan”; chọn mục “những giấy tờ cần thiết trong khai báo hải quan” (hóa đơn thương mại, danh sách đóng hàng, tờ khai hàng hóa xuất khẩu, giấy xác nhận nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, tờ khai hải quan hàng xuất khẩu). Click vào “ khai báo hải quan” , hoàn tất việc khai báo.

Ngoài ra, theo điều 9, luật hải quan Trung Quốc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu:

“Trừ những trường hợp đặc biệt, người bán, nhà sản xuất hàng hóa có thể tự mình làm thủ tục khai báo hải quan, nộp thuế theo quy định nhà nước, hoặc có thể ủy thác cho các đại lý, đơn vị khai báo hải quan được cơ quan hải quan ủy quyền xử lý tác vụ khai báo”.

Sau khi thực hiện quy trình khai báo hải quan, nhà xuất khẩu hoặc đại lý được ủy quyền sẽ nhận được thông báo thể hiện hàng hóa đã được thông quan xuất khẩu như ảnh dưới đây:

 

xác nhận thông quan hàng hóa từ hải quan trung quốc
Xác nhận thông quan hàng hóa từ Hải Quan Trung Quốc

Trên đây là nội dung quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu tại Trung Quốc Oz Freight hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với bạn

DỊCH VỤ HẢI QUAN TRỌN GÓI
Dịch vụ hải quan trọn gói là một khâu quan trọng trong việc khai báo hàng hoá với cơ quan hải quan Việt Nam về thông tin lô hàng trước khi đưa về kho hoặc xuất đi nước ngoài. Nó là khâu ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đưa hàng lên tàu hoặc thông quan hàng để mang hàng về kho sử dụng.
>> Xem ngay dịch vụ hải quan trọn gói tại đây: https://uythacnhapkhau.com/dich-vu-hai-quan-tron-goi/
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *