Nhập Fob bán Cif – Lựa chọn phù hợp cho người mua và người bán tại Việt Nam trong năm 2023

So sánh giá FOB và CIF Lựa chọn phù hợp cho người mua và người bán tại Việt Nam

Nhập FOB bán CIF hiện đang được các nhà xuất nhập khẩu hàng hóa tìm hiểu và áp dụng trong ngành logistics của mình.

Trong giao dịch quốc tế, việc lựa chọn giá FOB hay CIF là một quyết định quan trọng mà người mua và người bán tại Việt Nam phải cân nhắc kỹ lưỡng. Giá FOB và CIF là hai thuật ngữ quan trọng được sử dụng để xác định chi phí của hàng hóa khi được nhập hoặc xuất khẩu từ một quốc gia sang quốc gia khác. Tuy nhiên, hai giá này có những điểm khác nhau về cách tính và lợi ích mà chúng mang lại cho người mua và người bán. Trong bài viết này, OZ Freight chúng tôi sẽ so sánh giá FOB và CIF và phân tích những yếu tố cần xem xét khi quyết định giữa hai giá này tại Việt Nam.

Giới thiệu về FOB và CIF

Khái niệm về FOB và CIF

FOB ( Free on Board ) – địa điểm giao hàng hóa lên tàu và CIF ( Cost, Insurance, Freight ) là hai thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong giao dịch quốc tế để xác định chi phí của hàng hóa khi được nhập hoặc xuất khẩu từ một quốc gia sang quốc gia khác. Giá FOB xác định chi phí của hàng hóa tính đến khi nó được chuyển đi từ kho hàng của người bán và đến cảng hàng hóa, máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác. Trong khi đó, giá CIF bao gồm chi phí của hàng hóa, bảo hiểm và chi phí vận chuyển từ kho hàng của người bán đến kho hàng của người mua. Người mua và người bán cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn giữa giá FOB và CIF, vì mỗi giá có thể có những đặc điểm về lợi ích và khuyết điểm riêng tùy theo tình huống cụ thể.

Sự khác biệt giữa FOB và CIF

Hai thuật ngữ trên đều được dùng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng thực tế lại có những chức năng khác nhau về cách tính cũng như là lợi ích mà nó đem lại cho cả người mua và người bán.

Sự khác biệt giữa FOB và CIF
Sự khác biệt giữa FOB và CIF

Giá FOB xác định chi phí của hàng hóa tính đến khi nó được chuyển đi từ kho hàng của người bán và đến cảng hàng hóa, máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác. Trong trường hợp này, người mua phải tự chi trả cho vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ. Người bán chịu trách nhiệm để hàng hóa được chuyển đi từ kho hàng của họ đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác. Vì vậy, người bán có thể kiểm soát tốt hơn chi phí vận chuyển và có thể cung cấp giá tổng thể thấp hơn cho người mua.

Trong khi đó, giá CIF bao gồm chi phí của hàng hóa, bảo hiểm và chi phí vận chuyển từ kho hàng của người bán đến kho hàng của người mua. Trong trường hợp này, người bán chịu trách nhiệm để hàng hóa được chuyển đi từ kho hàng của họ đến kho hàng của người mua. Vì vậy, người mua có thể thanh toán một khoản duy nhất cho cả hàng hóa và vận chuyển, giúp giảm nhẹ rủi ro cho họ. Tuy nhiên, người mua phải chịu chi phí bảo hiểm và có thể phải trả giá tổng thể cao hơn so với giá FOB.

Trong tổng quan, người mua và người bán cần cân nhắc kỹ lưỡng tình huống cụ thể để lựa chọn giữa giá FOB và CIF. Ví dụ, nếu người mua có nguồn vốn tài sản tốt và muốn kiểm soát tốt hơn chi phí vận chuyển, họ có thể chọn giá FOB. Trong khi đó, nếu người mua không có nguồn vốn tài sản mạnh và muốn giảm rủi ro, họ có thể chọn giá CIF. Mỗi trường hợp có thể có những lợi ích và khuyết điểm riêng, nên người mua và người bán cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng giá nào.

Lợi ích của FOB cho người dùng

Giá FOB (Free on Board) là một thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong giao dịch quốc tế để xác định chi phí của hàng hóa khi được nhập hoặc xuất khẩu từ một quốc gia sang quốc gia khác. Giá FOB xác định chi phí của hàng hóa tính đến khi nó được chuyển đi từ kho hàng của người bán và đến cảng hàng hóa, máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác.

Sử dụng giá FOB có những lợi ích cho người mua:

Giá tổng thể thấp hơn: Do người bán chỉ chịu trách nhiệm để hàng hóa được chuyển đi từ kho hàng của họ đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác, người mua có thể thanh toán một khoản chi phí nhỏ hơn so với giá CIF.

Tự quản lý vận chuyển: Người mua có thể tự quản lý việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ, giúp họ kiểm soát tốt hơn chi phí và thời gian vận chuyển.

Tự chọn nhà vận chuyển: Người mua có thể tự chọn nhà vận chuyển phù hợp với nhu cầu của họ và so sánh giá cả của các nhà vận chuyển khác nhau để lựa chọn giá tốt nhất.

Giảm rủi ro: Sử dụng giá FOB giúp người mua giảm rủi ro về việc mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng giá FOB có thể giúp người mua tiết kiệm thời gian trong quá trình mua hàng, vì họ không cần phải lo lắng về việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ.

Tiết kiệm chi phí: Sử dụng giá FOB có thể giúp người mua tiết kiệm chi phí trong quá trình mua hàng, vì họ không cần phải thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ.

Dễ dàng tư vấn: Sử dụng giá FOB có thể giúp người mua dễ dàng tư vấn với người bán về chi phí của hàng hóa, vì giá FOB chỉ bao gồm chi phí của hàng hóa từ kho hàng của người bán đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác.

nhập fob bán cif
nhập fob bán cif

Lợi ích của CIF cho người dùng

Giá CIF (Cost, Insurance, Freight) là một thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong giao dịch quốc tế để xác định chi phí của hàng hóa khi được nhập hoặc xuất khẩu từ một quốc gia sang quốc gia khác. Giá CIF bao gồm chi phí của hàng hóa từ kho hàng của người bán đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác, chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển và chi phí vận chuyển từ cảng hàng hóa đến kho hàng của người mua.

Sử dụng giá CIF có những lợi ích cho người dùng như sau:

Lợi ích của CIF cho người dùng
Lợi ích của CIF cho người dùng

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng giá CIF giúp người mua tiết kiệm thời gian trong quá trình mua hàng, vì họ không cần phải tự quản lý việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ.

Dễ dàng so sánh giá: Sử dụng giá CIF giúp người mua dễ dàng so sánh giá cả của các nhà cung cấp khác nhau, vì nó bao gồm chi phí của hàng hóa từ kho hàng của người bán đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác, chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Giảm rủi ro: Sử dụng giá CIF giúp người mua giảm rủi ro về việc mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, vì giá CIF bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa.

Tiết kiệm chi phí: Sử dụng giá CIF có thể giúp người mua tiết kiệm chi phí trong quá trình mua hàng, vì họ không cần phải thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ.

Dễ dàng tư vấn: Sử dụng giá CIF có thể giúp người mua dễ dàng tư vấn với người bán về chi phí của hàng hóa, vì giá CIF bao gồm chi phí của hàng hóa từ kho hàng của người bán đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác, chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển và chi phí vận chuyển từ cảng hàng hóa đến kho hàng của người mua.

Những yếu tố cần thiết khi lựa chọn FOB và CIF

Chi phí vận chuyển: Khi quyết định giữa giá FOB và CIF, người mua cần xem xét chi phí vận chuyển từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ. Nếu họ chọn sử dụng giá FOB, họ sẽ phải tự túc trách và thanh toán cho việc vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ, trong khi nếu họ chọn sử dụng giá CIF, người bán sẽ chịu trách nhiệm và thanh toán cho việc vận chuyển này.

Mức độ rủi ro: Người mua cũng cần xem xét mức độ rủi ro của từng

Điều khoản thanh toán: Khi quyết định giữa giá FOB và CIF, người mua cũng cần xem xét điều khoản thanh toán của hợp đồng. Nếu họ chọn sử dụng giá FOB, họ có thể yêu cầu người bán thanh toán trước khi hàng hóa được giao cho họ, trong khi nếu họ chọn sử dụng giá CIF, họ có thể yêu cầu người bán thanh toán sau khi hàng hóa đã đến kho hàng của họ.

Quy định hải quan: Khi quyết định giữa giá FOB và CIF, người mua cũng cần xem xét quy định hải quan của quốc gia nhập khẩu. Nếu họ chọn sử dụng giá FOB, họ có thể phải chịu thêm chi phí do quy định hải quan của quốc gia nhập khẩu, trong khi nếu họ chọn sử dụng giá CIF, người bán sẽ chịu trách nhiệm và thanh toán cho chi phí này.

Mức độ ưu đãi thuế: Người mua cũng cần xem xét mức độ ưu đãi thuế mà họ có thể được hưởng khi chọn sử dụng giá FOB hoặc CIF. Nếu họ chọn sử dụng giá FOB, họ có thể được ưu đãi thuế hơn khi nhập khẩu hàng hóa, trong khi nếu họ chọn sử dụng giá CIF, họ có thể phải chịu thêm chi phí do thuế.

So sánh FOB và CIF, các tiêu chí để chọn lựa

Về FOB

Ưu điểm của FOB

Giá hàng hóa thường rẻ hơn so với giá CIF, vì chi phí vận chuyển được gán cho người mua.

Người mua có thể tự quản lý và kiểm soát chi phí vận chuyển hàng hóa.

Có thể được ưu đãi thuế hơn khi nhập khẩu hàng hóa.

Khuyết điểm của FOB

Người mua phải tự túc trách và thanh toán chi phí vận chuyển hàng hóa từ cảng hàng hóa đến kho hàng của họ.

Rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển được gán cho người mua.

Về CIF

Ưu điểm của CIF

Chi phí vận chuyển được gán cho người bán, giúp người mua tiết kiệm chi phí.

Rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển được gán cho người bán.

Dễ dàng tư vấn với người bán về chi phí của hàng hóa, vì giá CIF bao gồm chi phí của hàng hóa từ kho hàng của người bán đến cảng hàng hóa hoặc phương tiện vận chuyển khác, chi phí bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển và chi phí vận chuyển từ cảng hàng hóa đến người mua

Khuyết điểm của CIF

Giá hàng hóa thường cao hơn so với giá FOB, vì chi phí vận chuyển được gán cho người bán.

Khó kiểm soát và quản lý chi phí vận chuyển vì chi phí này được gán cho người bán.

Có thể phải chịu thêm chi phí do quy định hải quan của quốc gia nhập khẩu.

Tổng kết lại, chọn giá FOB hoặc CIF phụ thuộc tùy vào nhu cầu và tình hình cụ thể của người mua và người bán. FOB và CIF là hai chế độ giá trị giao dịch quốc tế được sử dụng rộng rãi trên thế giới, tuy nhiên sự khác biệt giữa hai chế độ giá này là bao gồm trách nhiệm và chi phí vận chuyển hàng hóa. FOB là chế độ giá ưa thích của những người mua có khả năng tự quản lý và kiểm soát chi phí vận chuyển hàng hóa, trong khi CIF là chế độ giá ưa thích của những người mua muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển. Vì vậy trong mọi trường hợp, người mua và người bán cần cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan để chọn giá hàng hóa phù hợp nhất cho bản thân mình.

Trên đây là các thông tin và kiến thức khách hàng cần biết để lựa chọn FOB và CIF phù hợp với bản thân mình trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu như khách hàng còn có bất kỳ những câu hỏi về FOB và CIF hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại OZ Freight chúng tôi thì hãy liên hệ ngay với hotline của công ty chúng tôi để được sự tư vấn và giải đáp những thắc mắc còn lại của khách hàng từ đội nhóm chăm sóc khách hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *