Hủy thông tin đăng ký và đổi mật khẩu VNACCS

bạn cần đăng nhập vào hệ thống vnaccs

Tìm hiểu về hệ thống VNACCS là nhu cầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay khi bắt đầu bước chân vào lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tài khoản khai báo VNACCS giống như tài khoản Account kết nối với Hải quan trên hệ thống khai báo điện tử V4 nhưng có sự thay đổi về các thông số, và cách thức đăng ký. Một doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc nhiều tài khoản khai báo hải quan khác nhau, mỗi tài khoản sẽ tương ứng với một chữ ký số. Các tài khoản này sẽ được quản lý bởi một tài khoản gọi là Tài khoản quản trị. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn đăng ký quá nhiều tài khoản và muốn hủy thông tin, xóa bớt hoặc đổi mật khẩu VNACCS thì làm như thế nào? Cùng uythacnhapkhau theo dõi bài viết sau đây bạn nhé!

1. Cách huỷ hiệu lực thông tin đăng ký

bạn cần đăng nhập vào hệ thống vnaccs

Cách hủy thông tin đăng ký người sử dụng trước khi gửi tới hệ thống hải quan:

Bước 1: Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy các thông tin đăng ký trước khi gửi tới hải quan, người sử dụng sẽ vào chức năng Tra cứu thông tin đăng ký để có thể thực hiện việc hủy.

Bước 2: Tại màn hình Tra cứu thông tin đăng ký bạn chọn vào ô Đăng ký mới và ấn vào nút Tìm kiếm sau đó tiếp tục tìm đến bản khai.

Bước 3: Lựa chọn vào ô bên cạnh của bản khai cần hủy rồi ấn vào nút Xóa, lúc này hệ thống sẽ xuất hiện màn hình để có thể xác nhận việc xóa thông tin, sau khi đồng ý vào bản khai sẽ được xóa khỏi hệ thống khai báo.

Lựa chọn vào ô bên cạnh của bản khai cần hủy rồi ấn vào nút xóa

Cách hủy hiệu lực của User code sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt:

Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy hiệu lực thông tin User code sau khi đã được hải quan phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: III.Hủy hiệu lực thông tin đăng ký sau đó Hủy hiệu lực thông tin User code.

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin User code sẽ hiện ra, người đăng ký sẽ tích chọn vào bản ghi của User code cần phải Hủy hiệu lực và tiến hành nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của User code cần phải Hủy hiệu lực.

Ấn vào Ghi để cập nhật thông tin vào trên hệ thống.

ấn vào ghi để cập nhật thông tin vào trên hệ thống.

Bước 3: Sau khi tiên shafnh sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan sẽ thực hiện như hướng dẫn tại mục trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý chọn Hủy sau phê duyệt để có thể tìm tới bản khai hủy để gửi.

Cách hủy hiệu lực Terminal ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt.

Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy thông tin Terminal ID sau khi được phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: III. Hủy hiệu lực thông tin đăng ký chọn Hủy hiệu lực Terminal ID

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin Terminal ID sẽ hiện ra, người đăng ký sẽ tích vào chọn bản ghi của Terminal ID cần phải hủy và nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của Terminal ID cần Hủy hiệu lực.

Ấn vào nút Ghi để cập nhật thông tin vào hệ thống.

người đăng ký sẽ tích vào chọn bản ghi của terminal id

Bước 3: Sau khi sửa các thông tin của người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan được thực hiện như hướng dẫn đã nêu trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Hủy sau phê duyệt để tìm tới bản khai hủy để gửi.

Cách hủy hiệu lực User ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt.

Trường hợp nếu  doanh nghiệp muốn Hủy hiệu lực thông tin User ID sau khi được phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: Hủy hiệu lực thông tin đăng ký sau đó Hủy hiệu lực User ID

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin User ID sẽ hiện ra như trên hình, người đăng ký phải tích chọn bản ghi của User ID cần phải hủy và nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của User ID cần phải hủy.

Ấn vào nút Ghi để cập nhật thông tin vào hệ thống.

người đăng ký phải tích chọn bản ghi của User ID

Bước 3: Sau khi sửa các thông tin của người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan sẽ thực hiện như hướng dẫn đã nêu trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Hủy sau phê duyệt để tìm tới bản khai hủy để gửi đi.

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu VNACCS

Để đảm bảo tính bảo mật cho doanh nghiệp, người sử dụng của doanh nghiệp sau khi nhận được các thông báo về tài khoải truy cập cần phải đăng nhập vào hệ thống VNACCS để tiến hành thực hiện đổi mật khẩu.

Cách đổi mật khẩu cho User ID (người khai hải quan) của doanh nghiệp

Có hai cách để có thể đổi mật khẩu cho User ID

Cách 1: Người quản trị sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống để đổi User ID trong trường hợp người khai hải quan đã quên mất mật khẩu.

Bước 1: Vào mục chức năng: Đăng ký » Cấp mới password cho người sử dụng.

Bước 2: Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện. Trên màn hình đổi mật khẩu người sử dụng sẽ nhập vào các thông tin để tiến hành đổi mật khẩu như sau:

 • Tại trường User ID: Người sử dụng sẽ nhập User ID hệ thống đã cấp
 • Tại trường Mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập 
 • Tại trường Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập: Người sử dụng phải nhập mật khẩu mới mà mình phải cần thiết lập để xác thực lại cho chính xác.

người sử dụng sẽ nhập vào các thông tin vào để đổi mật khẩu

Bước 3: Ấn vào nút Cấp password mới để có thể lưu thông tin vào hệ thống. Sau một ngày mật khẩu mới có thể dùng được ở trong hệ thống. 

Cách 2: Người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu bằng cách vào mục chức năng Đổi mật khẩu cho User ID như hình bên dưới đây:

người dùng đăng nhập vào hệ thống vnaccs

Sau đó sẽ xuất hiện màn hình đổi mật khẩu và người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu của mình như sau đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 • Tại trường User ID: Người sử dụng sẽ nhập User ID mà hệ thống đã cấp 
 • Tại trường Mật khẩu cũ: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu cũ của mình 
 • Tại trường Mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập 
 • Tại trường Nhập lại mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập để xác thực lại lần nữa.

Một ngày sau khi tiến hành đổi mật khẩu mới, người sử dụng mới có thể dùng được trong hệ thống.

Cách đổi mật khẩu cho người quản trị của doanh nghiệp

Cách đổi mật khẩu tài khoản cho người quản trị bằng cách vào mục chức năng Đăng nhập rồi sau đó ấn vào nút Đổi mật khẩu như hình bên dưới đây:

đăng nhập vào hệ thống

Sau đó người quản trị sẽ tiến hành đổi mật khẩu của mình như hình bên dưới đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 • Tại ô Mã số thuế: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ phải nhập mã số thuế của doanh nghiệp cần đăng ký. 
 • Tại ô Mật khẩu cũ: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập mật khẩu cũ. 
 • Tại ô Mật khẩu mới : Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập mật khẩu muốn tạo.
 • Tại ô Nhập lại mật khẩu mới: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập lại mật khẩu muốn tạo. Mật khẩu này có thể được dùng luôn.

Trong trường hợp nếu như người quản trị quên mật khẩu của mình

Nếu như người quản trị quên mất mật khẩu cần phải vào mục chức năng Đăng nhập rồi ấn vào nút Quên mật khẩu như hình bên dưới đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 

Sau đó người quản trị sẽ tiến hành lấy mật khẩu của mình như hình bên dưới giống như ở phần đăng ký mới:

rồi bạn có thể điền thông tin để lấy lại mật khẩu

Hệ thống sẽ tiến hành tự động kiểm tra các thông tin về mã số thuế, các thông tin chữ ký số tương ứng khớp với tài khoản quản trị của doanh nghiệp.

Trường hợp 1: nếu như thông tin của bạn phù hợp (đúng với mã số thuế, chữ ký số còn có hiệu lực), hệ thống sẽ trả về một mật khẩu mới cho người quản trị.

Trường hợp 2: nếu như người quản trị không có thông tin về chữ ký số tương ứng với tài khoản quản trị của bạn (do bị mất chữ ký số hoặc chữ ký số đã hết hạn sử dụng): Do thông tin về tài khoản của người sử dụng hệ thống VNACCS và chữ ký số là những thông tin bảo mật liên quan trực tiếp đến Doanh nghiệp, để có thể đảm bảo được quyền lợi và tính bảo mật tốt nhất cho doanh nghiệp, người sử dụng cần phải thực hiện các bước theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Tiến hành gửi công văn, hồ sơ qua đường bưu điện tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Cách 2: Có thể trực tiếp mang hồ sơ tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

* Thông tin hồ sơ này sẽ bao gồm:

 • Công văn đề nghị cấp một mật khẩu mới / cập nhật lại các thông tin chữ ký số (công văn do công ty của bạn tự soạn, có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty,và  cung cấp địa chỉ công ty, thư điện tử, số điện thoại liên hệ);
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn.
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp không có mã số thuế.
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy giới thiệu cá nhân (trong trường hợp bạn trực tiếp mang hồ sơ tới Tổng cục Hải quan).

Trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và đưa ra phản hồi cho doanh nghiệp qua thư điện tử đã đăng ký của doanh nghiệp được ghi trong công văn đề nghị.

Trong trường hợp bị mất thông tin hoặc hết hạn hiệu lực của chữ ký số của tài khoản quản trị của doanh nghiệp:

Để có thể cập nhật mới thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị hệ thống đăng ký người sử dụng VNACCS, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Trường hợp 2 như chúng tôi vừa nêu ở mục trên đây.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về cách hủy thông tin đăng ký và đổi mật khẩu của VNACCS. Nếu bạn còn đang có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này cần được giải đáp, liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay bạn nhé!

=> Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ của chúng tôi cung cấp như: Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc, Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc, Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường, Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch, Dịch vụ hải quan trọn gói. Oz Freight chúng tôi tự tin mang đến những dịch vụ tốt nhất, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.