Category Archives: Ecus Vnaccs

ECUS VNACCS là gì, sử dụng ra sao, tường tận chính xác về chủ đề này, điều mà bạn không thể bỏ sót khi sử dụng.

7 cải cách lớn về kiểm tra chuyên ngành trong nhập khẩu về Việt Nam

kiểm tra chuyên ngành trong nhập khẩu về Việt Nam

Theo mô hình Đề án mới, nhiều thủ tục kiểm tra theo Mô hình mới đã được đơn giản hóa nhờ sử dụng nguồn thông tin, và cơ sở dữ liệu của người nhập khẩu được tập trung vào một đầu mối đến từ cơ quan hải quan. Theo đó, khi hàng hóa có đủ

Hệ thống vnaccs/vcis là gì? hướng dẫn đăng ký

HỆ THỐNG VNACCS LÀ GÌ

Hệ thống VNACCS/VCIS là gì? Hệ thống VNACCS/VCIS là phần mềm thông quan hàng hóa tự động. Còn được gọi là cơ chế một cửa của một quốc gia bao gồm 02 hệ thống nhỏ: Hệ thống thông quan tự động (Hệ thống VNACCS); Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (Hệ