Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải

Công văn 3552 tchq-txnk

Trong quá trình tra cứu và phân loại mã HS code của mặt hàng nắp thùng xe bán tải có rất nhiều doanh nghiệp khai báo với tên gọi và các mã HS code khác nhau nhằm giảm mức thuế phải đóng.

Công văn 3552 tchq-txnk

Do đó Tổng cục Hải quan đã có công văn 3552/TCHQ-TXNK ngày 14 tháng 07 năm 2021 hướng dẫn áp mã HS code cho mặt hàng Nắp thùng xe bán tải như sau:

Tổng cục hải quan kiểm tra, rà soát dữ liệu trên Hệ thống, phát hiện mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải”  khi nhập khẩu (được khai báo là nắp đậy thùng xe bán tải, nắp chụp thùng xe bán tải…) được phân loại vào các mã số HS khác nhau như 39.26, 76.16, 87.08. Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tra cứu và rà soát lại hàng hóa đang và đã nhập khẩu khai báo với tên là Nắp đậy thùng xe bán tải như sau

Theo TT số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về phân tích, phân loại hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất -nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS code thì:

Mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải” là phụ kiện chỉ để dùng cho xe bán tải, phù hợp phân loại vào nhóm 87.08 “Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.”, phân nhóm “- Bộ phận và phụ kiện của thân xe (kể cả cabin)”, phân nhóm 8708.29 “- – Loại khác”, phân nhóm “– – – Loại khác”. Cụ thể:

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở người: phù hợp phân loại mã số 8708.29.95 “– – – – Loại khác”.

– Đối với xe bán tải (pick up) dùng chở hàng: phù hợp phân loại mã số 8708.29.98 “- – – – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát việc nhập khẩu mặt hàng “Nắp thùng xe bán tải”, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại và xử lý thuế đúng quy định.

Có thể thấy các doanh nghiệp khai báo với mã HS code 39.26, 76.16, 87.08 để không phải đóng thuế nhập khẩu (mức thuế suất là 0%). Sau khi rà soát Tổng cục hướng dẫn doanh nghiệp áp mã HS code: 87.08 (mức thuế suất thuế Nhập khẩu 15% đối với các sản phẩm NK từ Trung Quốc).

>>> Xem thêm:

  1. TB số 739/tb-tchq về kết quả phân loại máy bơm
  2. Công văn số: 3085/HQHP- TXNK Phân loại mã số HS đối với Màn hình LED, màn hình LCD
  3. Công văn 3552/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Nắp thùng xe bán tải
  4. Thông báo 159/TB-TCHQ 2021 kết quả phân loại màng PET
  5. Công văn số 1582/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng Camera
  6. 23 Lý do bạn nên lựa vụ ủy thác nhập khẩu của Oz Freight
  7. Dịch Vụ Hải Quan Trọn Gói – Khai Báo Hải Quan TPHCM Giá Rẻ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *