Câu hỏi thường gặp khi dùng tài khoản VNACCS

câu hỏi thường gặp khi dùng tài khoản vnaccs

Hiện nay việc khai báo hải quan bằng phần mềm điện tử (chủ yếu là sử dụng bằng phần mềm VNACCS) là yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi truyền tờ khai. Tuy vậy việc sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử Vnaccs hiện nay vẫn khiến nhiều người gặp khó khăn do việc dữ liệu truyền khá phức tạp. Vì vậy bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn khi sử dụng VNACCS. Ở bài viết này Oz Freight sẽ giúp bạn giải đáp một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng tài khoản VNACCS

1. Cách huỷ hiệu lực thông tin đăng ký

bạn cần đăng nhập vào hệ thống vnaccs

Cách hủy thông tin đăng ký người sử dụng trước khi gửi tới hệ thống hải quan:

Bước 1: Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy các thông tin đăng ký trước khi gửi tới hải quan, người sử dụng sẽ vào chức năng Tra cứu thông tin đăng ký để có thể thực hiện việc hủy.

Bước 2: Tại màn hình Tra cứu thông tin đăng ký bạn chọn vào ô Đăng ký mới và ấn vào nút Tìm kiếm sau đó tiếp tục tìm đến bản khai.

Bước 3: Lựa chọn vào ô bên cạnh của bản khai cần hủy rồi ấn vào nút Xóa, lúc này hệ thống sẽ xuất hiện màn hình để có thể xác nhận việc xóa thông tin, sau khi đồng ý vào bản khai sẽ được xóa khỏi hệ thống khai báo.

Lựa chọn vào ô bên cạnh của bản khai cần hủy rồi ấn vào nút xóa

Cách hủy hiệu lực của User code sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt:

Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy hiệu lực thông tin User code sau khi đã được hải quan phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: III.Hủy hiệu lực thông tin đăng ký sau đó Hủy hiệu lực thông tin User code.

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin User code sẽ hiện ra, người đăng ký sẽ tích chọn vào bản ghi của User code cần phải Hủy hiệu lực và tiến hành nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của User code cần phải Hủy hiệu lực.

Ấn vào Ghi để cập nhật thông tin vào trên hệ thống.

ấn vào ghi để cập nhật thông tin vào trên hệ thống.

Bước 3: Sau khi tiên shafnh sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan sẽ thực hiện như hướng dẫn tại mục trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý chọn Hủy sau phê duyệt để có thể tìm tới bản khai hủy để gửi.

Cách hủy hiệu lực Terminal ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt.

Trường hợp nếu doanh nghiệp muốn hủy thông tin Terminal ID sau khi được phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: III. Hủy hiệu lực thông tin đăng ký chọn Hủy hiệu lực Terminal ID

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin Terminal ID sẽ hiện ra, người đăng ký sẽ tích vào chọn bản ghi của Terminal ID cần phải hủy và nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của Terminal ID cần Hủy hiệu lực.

Ấn vào nút Ghi để cập nhật thông tin vào hệ thống.

người đăng ký sẽ tích vào chọn bản ghi của terminal id

Bước 3: Sau khi sửa các thông tin của người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan được thực hiện như hướng dẫn đã nêu trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Hủy sau phê duyệt để tìm tới bản khai hủy để gửi.

Cách hủy hiệu lực User ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt.

Trường hợp nếu  doanh nghiệp muốn Hủy hiệu lực thông tin User ID sau khi được phê duyệt cần phải làm các bước sau:

Bước 1: Vào mục chức năng: Hủy hiệu lực thông tin đăng ký sau đó Hủy hiệu lực User ID

Bước 2: Khi đó màn hình Hủy hiệu lực thông tin User ID sẽ hiện ra như trên hình, người đăng ký phải tích chọn bản ghi của User ID cần phải hủy và nhập ngày hết hiệu lực tại cột Ngày hết hiệu lực của User ID cần phải hủy.

Ấn vào nút Ghi để cập nhật thông tin vào hệ thống.

người đăng ký phải tích chọn bản ghi của User ID

Bước 3: Sau khi sửa các thông tin của người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan sẽ thực hiện như hướng dẫn đã nêu trên. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Hủy sau phê duyệt để tìm tới bản khai hủy để gửi đi.

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu VNACCS

Để đảm bảo tính bảo mật cho doanh nghiệp, người sử dụng của doanh nghiệp sau khi nhận được các thông báo về tài khoải truy cập cần phải đăng nhập vào hệ thống VNACCS để tiến hành thực hiện đổi mật khẩu.

Cách đổi mật khẩu cho User ID (người khai hải quan) của doanh nghiệp

Có hai cách để có thể đổi mật khẩu cho User ID

Cách 1: Người quản trị sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống để đổi User ID trong trường hợp người khai hải quan đã quên mất mật khẩu.

Bước 1: Vào mục chức năng: Đăng ký » Cấp mới password cho người sử dụng.

Bước 2: Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện. Trên màn hình đổi mật khẩu người sử dụng sẽ nhập vào các thông tin để tiến hành đổi mật khẩu như sau:

 • Tại trường User ID: Người sử dụng sẽ nhập User ID hệ thống đã cấp
 • Tại trường Mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập 
 • Tại trường Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập: Người sử dụng phải nhập mật khẩu mới mà mình phải cần thiết lập để xác thực lại cho chính xác.

người sử dụng sẽ nhập vào các thông tin vào để đổi mật khẩu

Bước 3: Ấn vào nút Cấp password mới để có thể lưu thông tin vào hệ thống. Sau một ngày mật khẩu mới có thể dùng được ở trong hệ thống. 

Cách 2: Người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu bằng cách vào mục chức năng Đổi mật khẩu cho User ID như hình bên dưới đây:

người dùng đăng nhập vào hệ thống vnaccs

Sau đó sẽ xuất hiện màn hình đổi mật khẩu và người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu của mình như sau đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 • Tại trường User ID: Người sử dụng sẽ nhập User ID mà hệ thống đã cấp 
 • Tại trường Mật khẩu cũ: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu cũ của mình 
 • Tại trường Mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập 
 • Tại trường Nhập lại mật khẩu mới: Người sử dụng sẽ nhập mật khẩu mới mà mình cần phải thiết lập để xác thực lại lần nữa.

Một ngày sau khi tiến hành đổi mật khẩu mới, người sử dụng mới có thể dùng được trong hệ thống.

Cách đổi mật khẩu cho người quản trị của doanh nghiệp

Cách đổi mật khẩu tài khoản cho người quản trị bằng cách vào mục chức năng Đăng nhập rồi sau đó ấn vào nút Đổi mật khẩu như hình bên dưới đây:

đăng nhập vào hệ thống

Sau đó người quản trị sẽ tiến hành đổi mật khẩu của mình như hình bên dưới đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 • Tại ô Mã số thuế: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ phải nhập mã số thuế của doanh nghiệp cần đăng ký. 
 • Tại ô Mật khẩu cũ: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập mật khẩu cũ. 
 • Tại ô Mật khẩu mới : Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập mật khẩu muốn tạo.
 • Tại ô Nhập lại mật khẩu mới: Người quản trị của doanh nghiệp sẽ nhập lại mật khẩu muốn tạo. Mật khẩu này có thể được dùng luôn.

Trong trường hợp nếu như người quản trị quên mật khẩu của mình

Nếu như người quản trị quên mất mật khẩu cần phải vào mục chức năng Đăng nhập rồi ấn vào nút Quên mật khẩu như hình bên dưới đây:

người quản trị tiến hành đổi mật khẩu

 

Sau đó người quản trị sẽ tiến hành lấy mật khẩu của mình như hình bên dưới giống như ở phần đăng ký mới:

rồi bạn có thể điền thông tin để lấy lại mật khẩu

Hệ thống sẽ tiến hành tự động kiểm tra các thông tin về mã số thuế, các thông tin chữ ký số tương ứng khớp với tài khoản quản trị của doanh nghiệp.

Trường hợp 1: nếu như thông tin của bạn phù hợp (đúng với mã số thuế, chữ ký số còn có hiệu lực), hệ thống sẽ trả về một mật khẩu mới cho người quản trị.

Trường hợp 2: nếu như người quản trị không có thông tin về chữ ký số tương ứng với tài khoản quản trị của bạn (do bị mất chữ ký số hoặc chữ ký số đã hết hạn sử dụng): Do thông tin về tài khoản của người sử dụng hệ thống VNACCS và chữ ký số là những thông tin bảo mật liên quan trực tiếp đến Doanh nghiệp, để có thể đảm bảo được quyền lợi và tính bảo mật tốt nhất cho doanh nghiệp, người sử dụng cần phải thực hiện các bước theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Tiến hành gửi công văn, hồ sơ qua đường bưu điện tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Cách 2: Có thể trực tiếp mang hồ sơ tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

* Thông tin hồ sơ này sẽ bao gồm:

 • Công văn đề nghị cấp một mật khẩu mới / cập nhật lại các thông tin chữ ký số (công văn do công ty của bạn tự soạn, có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty,và  cung cấp địa chỉ công ty, thư điện tử, số điện thoại liên hệ);
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp còn hạn.
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký thuế nếu giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp không có mã số thuế.
 • Bản chứng thực hoặc bản công chứng Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Giấy giới thiệu cá nhân (trong trường hợp bạn trực tiếp mang hồ sơ tới Tổng cục Hải quan).

Trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và đưa ra phản hồi cho doanh nghiệp qua thư điện tử đã đăng ký của doanh nghiệp được ghi trong công văn đề nghị.

Trong trường hợp bị mất thông tin hoặc hết hạn hiệu lực của chữ ký số của tài khoản quản trị của doanh nghiệp:

Để có thể cập nhật mới thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị hệ thống đăng ký người sử dụng VNACCS, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại Trường hợp 2 như chúng tôi vừa nêu ở mục trên đây.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về cách hủy thông tin đăng ký và đổi mật khẩu của VNACCS. Nếu bạn còn đang có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này cần được giải đáp, liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay bạn nhé!

=> Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số dịch vụ của chúng tôi cung cấp như: Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc, Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc, Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường, Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch, Dịch vụ hải quan trọn gói. Oz Freight chúng tôi tự tin mang đến những dịch vụ tốt nhất, chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Sửa các thông tin chung và người sử dụng sau khi được hệ thống phê duyệt

Để có thể sửa thông tin chung và thông tin về người sử dụng sau khi đã được cơ quan hải quan phê duyệt, người đăng ký cần phải thực hiện các bước sau.

Bước 1: Vào mục chức năng II. Sửa thông tin đăng ký » sau đó vào 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng

Bước 2: Lúc này màn hình sửa thông tin chung sẽ được xuất hiện (Màn hình 1.15)

số lượng user id khai báo vnaccs edi

Bước 3: Tại màn hình sửa này sẽ cho phép người sử dụng có thể sửa các thông tin sau (các tiêu chí bạn không sửa được sẽ được làm mờ đi ):

 • [1] Tại trường Tên của người đại diện: Người đăng ký có thể sửa tên của người đại diện của doanh nghiệp đăng ký. 
 • [2] Tại trường Địa chỉ của doanh nghiệp: Người đăng ký có thể sửa địa chỉ của doanh nghiệp đã đăng ký. 
 • [3] Tại trường Lĩnh vực hoạt động: Người đăng ký có thể ghi sửa thông tin bằng cách tích chọn vào mục  lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp được phân loại như sau (có thể lựa chọn nhiều lĩnh vực đồng thời) :
 • Vận chuyển (Hãng tàu, Hãng hàng không, Công ty đường sắt, hoặc Đăng ký làm các thủ tục vận chuyển hàng hóa)
 • Xuất nhập khẩu (chọn Đăng ký làm người xuất nhập khẩu)
 • Logistic (Đại lý vận tải (Forwarder), Khu vực bảo thuế, hoặc Vận chuyển (Transporter, Đại lý hãng tàu, và Đại lý hải quan )
 • [4] Tại trường Số lượng User Code: Người đăng ký có thể sửa lại các thông tin sau:

+ Phần mềm đầu cuối : Người đăng ký phải nhập số lượng máy tính mà doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm đầu cuối miễn phí của hải quan để thực hiện khai báo. Khi đăng ký thông tin này sẽ được trả về Terminal ID và Terminal Access key để doanh nghiệp có thể điền vào phần mềm đầu cuối.

+ Hệ thống – Hệ thống VNACCS EDI : Người đăng ký sẽ nhập tổng số lượng máy tính mà doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm của hãng thứ 3 (nếu có) và số lượng các máy tính sử dụng phần mềm tự xây dựng (nếu có). Khi tiến hành đăng ký thông tin này sẽ trả về Terminal ID và Terminal Access key để doanh nghiệp có thể điền vào phần mềm.

[5] Tại trường Đề xuất của doanh nghiệp: Người đăng ký sẽ nhập đề xuất của doanh nghiệp khi đăng ký (Nếu có).

Sau khi sửa xong thông tin ấn vào nút Ghi để ghi thông tin lại.

Bước 4: Sau khi sửa đổi thông tin trên màn hình Thông tin chung của người đăng ký chuyển sang màn hình Thông tin người khai hải quan để tiến hành sửa (Hình 1.16).

Tại màn hình Thông tin người khai hải quan, người đăng ký có thể tự lựa chọn người khai hải quan cần sửa trong danh sách được hiển thị trên màn hình.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau

Tại màn hình này sẽ cho phép người đăng ký sửa các thông tin đã đăng ký trước đó(các tiêu chí không sửa được sẽ được tự động làm mờ đi ):

Sau khi sửa xong các chỉ tiêu, ấn vào nút Ghi để có thể lưu lại các thông tin đã sửa đổi. Khi đó thông tin về người khai sẽ được cập nhật ngay và hiện thị bên dưới. Người đăng ký có thể tiếp tục sửa thông tin của các người khai khác một cách dễ dàng.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt bằng cách thực hiện như đã hướng dẫn tại mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý chọn mục Sửa sau phê duyệt để tìm tới bản khai đang sửa.

Cách thêm User code sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt

Bước 1: Trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn tạo thêm User code cần phải vào mục  chức năng Thêm số lượng User code như sau:

Vào mục chức năng: II.Sửa thông tin đăng ký » 2. OE2103.Thêm vào số lượng User code.

Bước 2: Lúc này trên màn hình thông tin chung của chức năng thêm số lượng User code sẽ xuất hiện (Màn hình 1.17). Tại màn hình thông tin chung này sẽ chỉ có thể thay đổi tại trường Số lượng Usercode, các trường khác không thể thay đổi được sẽ bị làm mờ đi.

thông tin chung của chức năng thêm số lượng User code sẽ xuất hiện

Thêm số lượng user code sau khi đã được cơ quan hải quan phê duyệt

Bước 3: Tại trường Số lượng user code: tiến hành nhập số lượng User code muốn thêm.

Sau khi nhập xong số lượng User code muôn thêm, người đăng ký cần phải nhập các thông tin liên quan đến User code. Các thông tin này cần phải tham chiếu đến mục 1.2.1. Thông tin chung hiển thị tại trường Số lượng User code.

Ví dụ: Hình bên dưới minh họa một trường hợp bổ sung thêm 02 User code và các thông tin có liên quan (các số liệu đã được giả định, người sử dụng có thể tùy vào thực tế để tiến hành khai báo cho phù hợp).

Các thông tin này cần phải tham chiếu

Bước 4: Sau khi tiến hành khai báo thêm user code người đăng ký sẽ ấn nút Ghi để có thể lưu thông tin vào hệ thống và cần phải khai báo thêm User ID để đại diện khai báo cho User code đó, chuyển sang bên tab màn hình khai báo người khai hải quan để có thể nhập thông tin.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau

người đăng ký có thể tự lựa chọn người khai hải quan cần sửa trong danh sách

Màn hình Thông tin về người tiến hành khai báo hải quan: Các thông tin về User ID (người khai hải quan) này sẽ thuộc vào một User code của doanh nghiệp để đại diện cho User code được khai báo đên hệ thống, hiện nay mỗi một User code của doanh nghiệp có thể đăng ký nhiều User ID. Hướng dẫn cách thực hiện khai báo các thông tin của User ID được tham chiếu tại 1.2.2. Đăng ký thông tin về người khai báo hải quan.

Sau khi nhập xong các thông tin về người khai hải quan sẽ ấn nút Ghi để ghi nhận thông tin vào trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới cơ quan hải quan được thực hiện như hướng dẫn tại Phần I mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Sửa sau phê duyệt để tìm tới bản khai đang sửa để gửi đi cho chính xác.

Cách thêm User ID sau khi được hệ thống hải quan phê duyệt

Bước 1: Trong trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn tạo thêm User ID sau khi đã được cơ quan Hải quan phê duyệt bản khai cần phải vào  mục chức năng Thêm số lượng User ID như sau:

Vào mục chức năng: II.Sửa thông tin đăng ký » 3.OE2104.Thêm User ID

Bước 2: Lúc này màn hình thông tin chung của chức năng sẽ thêm số lượng User ID sẽ xuất hiện, Tại màn hình thông tin chung này sẽ chỉ có thể thay đổi tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI, các trường khác không thể thay đổi được sẽ bị làm mờ đi.

Lúc này màn hình sửa thông tin chung sẽ được xuất hiện

Bước 3: Tại trường Số lượng User ID khai báo VNACCS EDI: Nhập vào số lượng tổng bao gồm cả số lượng User ID bạn muốn thêm.

Ví du: Số lượng User ID bạn đang có là 10 mà muốn thêm 5 User ID nữa thì cần phải điền 15 vào ô này.

Bước 4: Sau khi tiến hành khai báo thêm User ID người đăng ký phải ấn nút Ghi để có thể lưu thông tin vào hệ thống và tiến hành chuyển sang tab màn hình khai báo người khai hải quan để có thể nhập thông tin về từng người sử dụng User ID mà doanh nghiệp muốn thêm. Chú ý thêm bao nhiêu User ID ở Tab Thông tin chung thì cần phải nhập từng đó ở Tab Thông tin người khai hải quan.

Thông tin về người khai báo hải quan của doanh nghiệp sẽ bao gồm các thông tin sau:

Chú ý thêm bao nhiêu User ID ở Tab Thông tin chung

Màn hình Thông tin về người khai báo hải quan: Hiển thị các thông tin về User ID (người khai hải quan) này sẽ thuộc vào một User code của doanh nghiệp để đại diện cho User code khai báo đến hệ thống, mỗi một User code của doanh nghiệp hiện nay có thể đăng ký nhiều User ID. Hướng dẫn cách thực hiện việc khai báo các thông tin của User ID tham chiếu tại mục 1.2.2. Đăng ký thông tin về người khai báo hải quan.

Sau khi tiến hành nhập xong các thông tin về người khai hải quan ấn vào nút Ghi để ghi nhận thông tin vào trong hệ thống.

Bước 5: Sau khi tiến hành sửa các thông tin người khai hải quan xong, người đăng ký cần phải gửi thông tin sửa đổi tới cơ quan hải quan để được phê duyệt. Cách gửi tới hải quan được thực hiện giống như hướng dẫn tại mục 1.3. Đăng ký tới Hải quan, chú ý phải chọn Sửa sau phê duyệt để có thể tìm tới bản khai đang sửa để gửi.

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm một số dịch vụ hiện Oz Freight chúng tôi cung cấp ở phía dưới đây.
Dịch vụ ủy thác nhập khẩu
Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc
Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc
Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường
Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch
Dịch vụ hải quan trọn gói

Các câu hỏi khác về VNACCS

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp tôi đang có một User ID cùng một chữ ký số để làm khai báo hải quan vậy nếu muốn thêm User ID kèm một chữ ký số khác để khai báo thì phải làm như thế nào?

Cách xử lý: Trong những trường hợp nếu như doanh nghiệp muốn thêm một User ID cùng với một chữ ký số khác để tiến hành khai báo thì phải vào Phần II, mục 2.3 Thêm User ID sau khi đã được hệ thống hải quan phê duyệt để tiến hành thêm User ID và chữ ký số sử dụng để khai báo.

Câu hỏi 2: Nếu như doanh nghiệp khi khai báo hải quan điện tử gặp lỗi A0035: Tên CA không hợp lệ hoặc lỗi A0036 chữ ký số không đúng.

Cách xử lý: Với trường hợp này doanh nghiệp có thể kiểm tra chữ ký số để khai báo tương ứng với User ID đã dùng bằng cách thực hiện Phần II, mục 1.6 Tra cứu kết quả đăng ký vào phần tab thông tin người khai hải quan để xem chữ ký số đăng ký gắn với User ID để khai báo. Nếu không có thông tin gắn liền với chữ ký số của doanh nghiệp thì bạn có thể sửa đổi thông tin để thêm mục chữ ký số bằng cách thực hiện Phần II, Mục 2.1 Sửa thông tin chung và người sử dụng sau khi đã được hệ thống phê duyệt, tại đó sẽ chọn đến User ID cần thêm chữ ký số và phải đọc lại chữ ký số để khai báo.

Câu hỏi 3: Nếu trong trường hợp vướng mắc khi cắm chữ ký số mà ấn nút đọc chữ ký số không được thì phải làm sao?

Cách xử lý: Cần phải xem lại máy tính đã nhận chữ ký số hoặc đã tiến hành cài đặt chữ ký số chưa, cần phải xem đã cài đặt Java theo yêu cầu để đọc được chữ ký số chưa, đề nghị cài đặt đúng bản Java ở tại trang đăng ký người sử dụng theo đúng phiên bản 32bit hay 64bit của máy tính đã ghi rõ.

Cách kiểm tra trên trình duyệt Internet Explorer xem có bị disable Java không bằng cách chi tiết như sau:

Tiến hành mở trình duyệt Internet Explorer vào mục Tools > chọn Internet Options > Vào Tab Security > Chọn Custom Level > Hiện ra cửa sổ sau đó kéo chuột xuống dưới cùng tìm đến phần Scripting of Java Applets > Nếu đang là Disable thì phải chọn sang Enable còn đang là Enable thì phải để nguyên.

câu hỏi thường gặp khi dùng tài khoản vnaccs

Nếu không làm được hãy thử chuyển sang máy tính khác để tiến hành cài đặt và thử lại trên trình duyệt IE7 trở lên vàtiến hành liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để được hỗ trợ nhanh nhất.

Câu hỏi 4: Nếu trong trường hợp vướng mắc: Doanh nghiệp đang còn tồn tại bản khai sửa (hoặc hủy) chưa được bên Hải quan duyệt:

Cách xử lý: Trường hợp vướng mắc này là do doanh nghiệp đã tồn tại một bản khai sửa (hoặc hủy) mà chưa gửi thông báo tới hải quan, để tiến hành xóa ban khai đang sửa (hoặc hủy) người quản trị tài khoản cần vào mục chức năng  V. Tra cứu > Tra cứu thông tin đăng ký chọn nút Sửa (hoặc hủy) và ấn vào nút Tìm kiếm. Lúc này bản khai đang sửa( hoặc hủy) sẽ hiển thị lên, người quản trị sẽ xóa đi hoặc chọn để tiếp tục sửa (hoặc hủy) cho xong.

Câu hỏi 5: Trường hợp vướng mắc: “OE1001-00009: Doanh nghiệp đã tồn tại một bản khai đăng ký trên hệ thống.

Cách xử lý: Trường hợp vướng mắc này là do hệ thống đã tạo ra các thông tin mặc định sẵn có cho một số doanh nghiệp, lúc này doanh nghiệp chỉ cần vào mục bổ sung thông tin, sửa đổi các thông tin chứ không cần phải tiến hành đăng ký mới. Doanh nghiệp có thể làm theo hướng dẫn tại Mục 5, Phần I của tài liệu này.

Câu hỏi 6: Trường hợp gặp vướng mắc nếu như doanh nghiệp hết hạn chữ ký số và khi cấp lại thì nhà cung cấp phải cấp ra một chữ ký số có Serial Number khác:

Cách xử lý: Trường hợp vướng mắc này doanh nghiệp cần phải vào Mục  2.1 sửa đổi thông tin chung và người sử dụng. Sang đến phần người khai hải quan và chọn vào mục User ID cần phải cập nhật chữ ký số sau đó tiến hành đọc lại chữ ký mới được cấp rồi thực hiện theo các bước hướng dẫn có trong đó.

Câu hỏi 7: Trường hợp vướng mắc nếu chữ ký số không hợp lệ khi đăng ký mới:

Cách xử lý: Với trường hợp này là do chữ ký số của doanh nghiệp đang sử dụng không phải là chữ ký số của doanh nghiệp mua trực tiếp của nhà cung cấp. Đề nghị doanh nghiệp phải kiểm tra lại hoặc liên hệ với nhà cung cấp chữ ký s

Câu hỏi 8: Trường hợp vướng mắc: Mã số thuế [XXXXXXX] đã đăng ký trước đó giải quyết như thế nào?

Cách xử lý: Trường hợp này là do doanh nghiệp đã đăng ký mới thông tin tài khoản quản trị của doanh nghiệp rồi, đề nghị doanh nghiệp phải vào phần đăng nhập sau đó vào mục chức năng Quên mật khẩu để đổi lại phần thông tin đăng nhập, hướng dẫn chi tiết tại Phần II mục 4.3.

Câu hỏi 9: Trường hợp các vướng mắc khác

Vui lòng tắt bật lại trình duyệt đang sử dụng hoặc phải khởi động lại máy tính, nếu vẫn không xử lý được vui lòng liên hệ với các Cục Hải quan tỉnh thành phố nơi đăng ký để được trợ giúp và hướng dẫn.

Trên đây là giải đáp một số câu hỏi khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử VNACCS. Nếu bạn đang loay hoay với những thủ tục và quy trình rắc rối này, liên hệ với Oz Freight để được tư vấn và hướng dẫn nhé!

=> Bạn đang tìm kiếm doanh nghiệp giao nhận vận tải quốc tế mà đang phân vân không biết chọn doanh nghiệp nào uy tín. Hãy đến với Oz Freight chúng tôi doanh nghiệp tiên phong, hàng đầu trong lĩnh vực vận tải quốc tế chúng tôi cung cấp các dịch vụ như: Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, Nhập khẩu ủy thác hàng Trung Quốc, Xuất khẩu ủy thác tại Trung Quốc, Gom cont ủy thác nhập khẩu tại Bằng Tường, Vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch, Dịch vụ hải quan trọn gói.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *